RSM: Ένα βήμα πιο μπροστά από τις εξελίξεις

Βασίλης Πετίνης & Έλενα Στυλιανού Managing Partners

Πώς επιδρά η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στη δομή και στο ανθρώπινο δυναμικό της ίδιας της RSM;

Η καινοτομία βρίσκεται στην «καρδιά» του παγκόσμιου δικτύου μας και αποτελεί βασικό συστατικό της κουλτούρας μας. Είναι ζωτικής σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της εσωτερικής αποτελεσματικότητας, ενώ ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα, μέσω των υπηρεσιών μας, να δημιουργούμε αξία στους πελάτες μας πιο άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε να αποκτούν πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.

Ειδικότερα, η λειτουργία του RSM Innovation Committee συμβάλλει σε παγκόσμιο επίπεδο για όλα τα στελέχη του δικτύου όχι μόνο στην παρότρυνσή τους προς τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης, αλλά και στην υιοθέτηση εργαλείων και τεχνολογικών λύσεων που μετασχηματίζουν το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών μας. Η συνολική τεχνολογική υποδομή μας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών ασφάλειας και επιχειρηματικής συνέχειας, με τη μετάβαση σε ένα πλήρες περιβάλλον cloud.

Συγχρόνως, η τακτική εκπαίδευση όλων των στελεχών συμβάλλει στη βελτίωση της επαγγελματικής τους κρίσης και αντίληψης.

Σε ποιον βαθμό οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις τους σήμερα αντιλαμβάνονται την ευθύνη ως προς την διάχυση της γνώσης γύρω από τους στόχους ESG;

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον εγκυμονεί κινδύνους για τις επιχειρήσεις, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η πανδημία, η αβεβαιότητα, οι κυβερνοεπιθέσεις, το ρευστό φορολογικό περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή και η αδυναμία υιοθέτησης επαρκών δομών διακυβέρνησης αλλάζουν τις προτεραιότητες και την εστίαση των επιχειρηματιών.

Ως προς το «Governance», το τρίτο συστατικό του ESG, έχει γίνει μια προσπάθεια τον τελευταίο χρόνο να εναρμονιστούν, τυπικά τουλάχιστον, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις με τις βέλτιστες πρακτικές που προβλέπονται σε εγνωσμένου κύρους κώδικες, όπως ο ελληνικός κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης. Προς την κατεύθυνση αυτή συνεργαστήκαμε με αρκετές εταιρείες, ώστε να σχεδιάσουν αποτελεσματικές δομές και συστήματα διακυβέρνησης τα οποία διασφαλίζουν αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η μεγαλύτερη, όμως, προσπάθειά μας στοχεύει στην ουσιαστική μεταστροφή της κουλτούρας του οργανισμού και τον ρόλο των επιχειρηματικών ηγετών, ώστε να διασφαλίζουν ένα κλίμα πολυμορφίας και συμπερίληψης, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ της εταιρείας και όλων των stakeholders, γιατί αυτό αυξάνει την αξία της.

Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στο περιβάλλον επιδρούν στον σκοπό ή στην προσέγγιση της RSM ως συμβούλου της επιχείρησης;

Η RSM παγκοσμίως έχει ως σκοπό το «The Power of Being Understood». Αυτό σημαίνει πως, ανεξάρτητα από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι πελάτες μας, πρωταρχικό μας μέλημα είναι να κατανοούμε τις ανάγκες τους και να λειτουργούμε με ουσιαστικό και προνοητικό τρόπο ως συνεργάτες τους, ώστε να διασφαλίζουμε πως λαμβάνουν από εμάς υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξή τους και την υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων.

Από ποιον τομέα του χαρτοφυλακίου της RSM θα έρθει κυρίως αξία στο μέλλον και πού κατευθύνετε επενδύσεις;

Σαφέστατα οι επενδύσεις στην καινοτομία και την τεχνολογία είναι προαπαιτούμενα ώστε να διατηρούμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και αποτελούν μέρος της στρατηγικής μας. Όντας πάροχοι επαγγελματικών υπηρεσιών, ο σημαντικότερος τομέας επένδυσης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων απαιτούν επικαιροποίηση και βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων των στελεχών μας. Η εκπαίδευση και η επανεκπαίδευση της ομάδας, για να εξελίσσονται και να παραμένουν όχι μόνο επίκαιροι, αλλά και πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τις εξελίξεις, είναι πρωταρχικό μας μέλημα.

Στρατηγικός μας στόχος και μέρος του πλάνου ανάπτυξης του κάθε συναδέλφου είναι επίσης και η εκπαίδευση σε ηγετικές ικανότητες, ενώ ψηλά στην ατζέντα είναι η ενδυνάμωση των human skills όλης της ομάδας. Επιπλέον, οι διαπροσωπικές δεξιότητες είναι αυτές που θα ολοκληρώσουν επαγγελματικά κάθε συνάδελφο και θα τον βοηθήσουν να εξελίξει το προσωπικό του προφίλ στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Fortune Greece

<BACK