Πράσινο Δάνειο Κατοικίας: Ο σύγχρονος τρόπος να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα

Ο Όμιλος Eurobank EFG, συνεπής ως προς τον ισχυρό οικολογικό προσανατολισμό του, συνεχίζει να αναπτύσσει δραστηριότητα στην κατηγορία των «πράσινων» προϊόντων, με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ζωής των νοικοκυριών.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε το Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Εξοικονόμηση Ενέργειας που αφορά στη χρηματοδότηση δαπανών επισκευής ή και ανακαίνισης, που σκοπό έχουν την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και ως εκ τούτου και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση έγκυρες διεθνείς μελέτες ο κτιριακός τομέας απορροφά έως και το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στις ανεπτυγμένες χώρες και έτσι συμβάλει σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή. Έχει δε αποδειχθεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι από τους φθηνότερους και αποτελεσματικότερους τρόπους άμβλυνσης των περιβαλλοντικών αυτών κινδύνων.

Με το Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Εξοικονόμησης Ενέργειας η Eurobank προσφέρει ουσιαστικές λύσεις που θα δώσουν στον καθένα τη δυνατότητα να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του και να αποκομίσει πραγματικό οικονομικό όφελος, εξασφαλίζοντας καλύτερη ποιότητα ζωής και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Εξοικονόμησης Ενέργειας χορηγείται με:

  • προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο σε ευρώ
  • κάλυψη του 100% του κόστους των επισκευών
  • δυνατότητα επιλογής με ή χωρίς προσημείωση του ακινήτου του πελάτη
  • τεχνική υποστήριξη από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών

Οι παρεμβάσεις/επισκευές που θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει στο ακίνητο του είναι οι ακόλουθες:

  1. Αλλαγή κουφωμάτων (συμπεριλαμβάνονται παντζούρια, ρολά, κ.λπ.) και τοποθέτηση διπλών τζαμιών
  2. Θερμομόνωση τοίχων, μόνωση ταράτσας ή/και τοποθέτηση κελύφους
  3. Εγκατάσταση ή αντικατάσταση καυστήρα / λέβητα με νέο πετρελαίου, φυσικού αερίου ή συστήματος με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  4. Λοιπές παρεμβάσεις (σύστημα αντιστάθμισης θέρμανσης, μόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακοί συλλέκτες, κ.λπ.).

Η δημιουργία του Πράσινου Δανείου Κατοικίας – Εξοικονόμησης Ενέργειας διευρύνει την γκάμα των «πράσινων προϊόντων» του ομίλου που ήδη περιλαμβάνει το Πράσινο Δάνειο Κατοικίας – Φωτοβολταϊκά το οποίο χρηματοδοτεί, με απλούστατες διαδικασίες, την αγορά και εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων στις στέγες ή τις ταράτσες των σπιτιών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον πελάτη να εξασφαλίσει ένα αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ