Για μια άλλη ποιότητα ηγεσίας

«Ένα από τα κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζουμε στις μέρες μας, είναι το τεράστιο έλλειμμα ηγεσίας που υπάρχει τόσο στην κοινωνία μας όσο και στα επιχειρηματικά δρώμενα. Εξ άλλου ένα από τα μεγάλα διδάγματα της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε είναι αυτό που μας λέει ότι το μάνατζμεντ σαν διαδικασία δεν αρκεί ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη οικονομιών και κοινωνιών. Σήμερα περισσότερα παρά ποτέ χρειάζονται ηγέτες με όραμα για μια αειφόρο ανάπτυξη των οικονομιών και των λαών υπό διαφορετικές ποιοτικές συνθήκες». Αυτά μεταξύ άλλων επεσήμανε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος εγκαινιάζοντας την εκδήλωσης «Ποιότητα Ηγεσίας: Ναι, αλλά ποιος, τι και πως;» Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας στο Συνεδριακό Κέντρο «Γ. Κοντογεώργης», της ΕΕΔΕ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης μίλησαν οι κ.κ.: Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, Μιχάλης Σκούλλος, Πρόεδρος του Μεσογειακού Γραφείου για τη Φύση τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, Δημήτρης Καραβέλας, Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς, και Νίκος Αναλυτής, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αναφερόμενος στο τι μπορούν και οφείλουν να πράττουν οι επιχειρήσεις στις σημερινές συνθήκες χρηματοοικονομικής κρίσεως αλλά και κοινωνικών μετασχηματισμών ο κ. Θ. Παπαλεξόπουλος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στη δια βίου επιμόρφωση των εργαζομένων, στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και στην ύπαρξη εντός των επιχειρήσεων μορφών επικοινωνίας που να προωθούν την μεταξύ των εργαζομένων αλληλεγγύη, την εταιρική ταυτότητα και βέβαια τον ρόλο που μια επιχείρηση διαδραματίζει ως συντελεστής παραγωγής κοινωνικού πλούτου. Ακόμη ο κ. Παπαλεξόπουλος θεώρησε αναγκαία και τη διαμόρφωση μιας νέας επιχειρηματικής ηθικής. Αναφερόμενος στα οφέλη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ακόμη και σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ο κ. Νίκος Αναλυτής, υπογράμμισε ότι η κοινωνία περιμένει την υποστήριξη των επιχειρήσεων, προκειμένου να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες που δημιουργούνται από την οικονομική κρίση. Είπε επίσης ο κ. Αναλυτής ότι προς την κατεύθυνση αυτή καταλυτικό ρόλο για την ΕΚΕ και την βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να παίξουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αρκεί να κάνουν τα βήματα που πρέπει προς το κοινωνικώς επιχειρείν. Από την πλευρά τους ο Καθηγητής κ. Μιχάλης Σκούλλος και Δημήτρης Καραβέλας, αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες των φορέων των οποίων έχουν την ευθύνη στο επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος. Υπογράμμισαν έτσι ότι πέρα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να προχωρήσουν στη χαμηλή χρήση υλών που προκαλούν ρύπανση και να υιοθετήσουν μέτρα προστασίας της βιοποικιλότητας. Είπαν επίσης οι δύο ομιλητές ότι στα περιβαλλοντικά θέματα είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας μόνιμης διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων με τους παραγωγικούς τομείς ώστε να εκτιμηθούν με αξιοπιστία οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των προσπαθειών για μείωση των εκπομπών και τη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ