Το Ευ Ζην Κοι.Σ.Π.Ε. ανέλαβε το catering της Ημερίδας στο κτίριο της Στατιστικής Αρχής με θέμα: «Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»

Στις 9 Δεκεμβρίου 2010, το Ευ Ζην Κοι.Σ.Π.Ε. ανέλαβε το catering της Ημερίδας στο κτίριο της Στατιστικής Αρχής με θέμα «Ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένες φωτογραφίες από την Ημερίδα.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ