Οφέλη για τις επιχειρήσεις από στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης

Στοιχεία που εμφανίζουν την αυξανόμενη τάση των εταιρειών να αναζητούν και να υιοθετούν επιχειρηματικές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, παρουσίασε η KPMG στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο Κανκούν του Μεξικού στις 8 Δεκεμβρίου 2010.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν βασίστηκαν στα πρώτα ευρήματα της διεθνούς έρευνας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Εταιρειών (Corporate Sustainability) που πραγματοποίησε η KPMG σε συνεργασία με το Economist Intelligence Unit την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2010.  Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 378 μεγάλες και μεσαίες εταιρείες από 61 χώρες σε όλο τον κόσμο, από τις οποίες το 62% υλοποιούν ήδη κάποιο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, το 11% βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης ενός τέτοιου προγράμματος, το 22% δηλώνουν ότι είναι εντός των μελλοντικών τους σχεδίων και μόνο το 5% δεν έχουν πρόθεση να εφαρμόσουν κάποιο συναφές πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την κυρία Τίνα Πασσαλάρη, επικεφαλής του τμήματος Παροχής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της KPMG, οι λόγοι που οδηγούν τις εταιρείες σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης / εταιρικής υπευθυνότητας αλλάζουν.  

Στις πρώτες θέσεις με 42% εμφανίζεται η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και με 41% η ενίσχυση της εταιρικής εικόνας / φήμης.  Ακολουθεί η διαχείριση κινδύνων (29%), η οποία ενίσχυσε τη θέση της μέσα στο 2010, ιδιαίτερα μετά το ατύχημα στην πετρελαιοπηγή Macondo της BP στον Κόλπο του Μεξικού.  

Όπως λέει η κ. Πασσαλάρη, αίσθηση προκαλεί η απάντηση του 27% των στελεχών, οι οποίοι θεωρούν σημαντική αιτία την ανάγκη για τη μείωση του κόστους, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για τα σημαντικότερα οφέλη που απολαμβάνουν οι υπεύθυνες επιχειρήσεις, όπου στις δύο πρώτες θέσεις εμφανίζονται οι βελτιωμένες ή αποδοτικότερες διεργασίες, και η αύξηση των κερδών και της μετοχικής αξίας.

«Το στοιχείο αυτό δείχνει ίσως τη μεγαλύτερη αλλαγή στην αντιμετώπιση της εταιρικής υπευθυνότητας.  Μέχρι πολύ πρόσφατα οι επιχειρήσεις πρόβαλαν ως κύριο εμπόδιο για τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης το κόστος της επένδυσης για την υλοποίησή της.  Τώρα το 61% των στελεχών που ρωτήθηκαν συμφωνούν ότι το όφελος των επενδύσεων εταιρικής βιώσιμης ανάπτυξης υπερκαλύπτει το αντίστοιχο αρχικό κόστος.  Το ποσοστό αυτό φθάνει το 72% των στελεχών για τις εταιρείες που ο κύκλος εργασιών τους ξεπερνά τα 5 δις δολάρια», αναφέρει.

Στην έρευνα της KPMG επισημάνθηκαν ως οφέλη η σημαντική μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας, η βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες και τους προμηθευτές και η ορθολογικότερη χρήση πόρων, με ειδικότερη έμφαση στο νερό.  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα στελέχη θεωρούν πως οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι εταιρίες σε καινοτόμες δραστηριότητες, με την ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών και την προσέγγιση νέων αγορών.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας μας δείχνουν ότι η ζήτηση και η προτίμηση βιώσιμων εταιρικών διεργασιών αποτελεί πλέον σημαντικό τμήμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  Είναι βέβαιο ότι ακόμα υπάρχουν εταιρείες που αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, επικεντρωνόμενες στα επιπρόσθετα κόστη για μια τέτοια προσπάθεια ή θεωρούν την εταιρική υπευθυνότητα μια τάση των καιρών που θα ξεφτίσει με το χρόνο.  Εν τούτοις είναι ενθαρρυντικό πως οι περισσότερες εταιρείες που ξεκινούν να εντάξουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης στην επιχειρηματική τους λειτουργία διακρίνουν άμεσα τα οφέλη που προκύπτουν, με αποτέλεσμα η βιώσιμη ανάπτυξη να γίνεται σταδιακά αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρηματικής τους στρατηγικής», καταλήγει η επικεφαλής του τμήματος Παροχής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της KPMG.

Πηγή: capital.gr.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ