Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας

Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας είναι μια καινοτομική πρωτοβουλία στις δύσκολες μέρες μας με στόχο την εφαρμογή διάδοσης νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης και της αντικατάστασης της παραδοσιακής «φιλανθρωπίας» με δημιουργική, ουσιαστική και ζωντανή ή πράσινη απασχόληση σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Πρωτοπορεί στη δημιουργία μιας νέας οικονομίας, όπως το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», η  «Βοήθεια στο Σπίτι», η «Κατ’ Οίκον Νοσηλεία», με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των εργαζομένων κατά τη δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών και την προστασία των καταναλωτών που αγοράζουν τα παραχθέντα προϊόντα ή υπηρεσίες.  Εκπονεί μια εντατική και συντονισμένη προσπάθεια στην ολική ένταξη ατόμων που δεν θα είχαν μια τέτοια ευκαιρία υπό κανονικές συνθήκες στον παραγωγικό ιστό της χώρας μας.

Η Κοινωνική Οικονομία ορίζεται ως ο χώρος της οικονομίας που βρίσκεται ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα της οικονομίας και στον οποίο διεξάγονται οικονομικές δραστηριότητες με κοινωνικούς σκοπούς και στόχους. Αποτελείται δε από δραστηριότητες επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών των οποίων η ηθική, ο τρόπος λειτουργίας και οι στόχοι συνοψίζονται στην ιδέα ότι προτεραιότητα έχουν οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση της αειφόρας ανάπτυξης.

Η δραστηριοποίηση αυτή εκπονείται με στόχο την εξυπηρέτηση των μελών ή το συλλογικό πολύ-επίπεδο κοινωνικό όφελος. Η  κοινωνική οικονομία αποτελεί μια ενεργητική παρέμβαση που εξελίσσεται στο πλαίσιο των αγορών και της κοινωνίας γενικότερα και που ανεξάρτητα από τη νομική υπόσταση των φορέων της σχετίζεται με την αρχή της δημοκρατικής οργάνωσης, στηρίζεται σε μια ευρεία κοινωνική βάση, υιοθετεί συλλογικά κριτήρια κατανομής κερδών, αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση αλληλεγγύης με το περιβάλλον της και προωθεί την κοινωνική συνοχή. Το Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας της M.K.O.  «ΕΔΡΑΣ», μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Οικονομίας & Προώθησης στην Απασχόληση για Ευαίσθητες Κοινωνικά Ομάδες και Ψυχικά Πάσχοντες, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης (εργασιακή ενσωμάτωση των κοινωνικών ομάδων, που είναι αποκλεισμένες από την αγορά εργασίας) παρέχοντας κοινωφελείς υπηρεσίες και προϊόντα στους πολίτες και καταναλωτές.

Η εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων αντιμετωπίζει δυσκολίες και προκλήσεις και αποτελεί εφαλτήριο και πηγή δημιουργίας λύσεων. Με λίγα επιτυγχάνονται πολλά. Η ευρηματικότητα και η καινοτομία ήταν πάντα οι δυνάμεις που αναπλήρωναν την έλλειψη χρημάτων γιατί στρατεύουν αποθέματα ψυχής, κουράγιου και δύναμης. Συσπειρώνουν και μοχλεύουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά που κατορθώνουν το ακατόρθωτο! Τα οφέλη δεν είναι αμιγώς χρηματικά και για λίγους, αλλά πολυεπίπεδα, υλικά και άυλα για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Σας προτρέπουμε να συμβάλλετε και εσείς στο δύσκολο έργο μας με όποιον τρόπο κρίνετε αποτελεσματικότερο!<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ