Εκτός εργασίας; Εντός ευκαιρίας

Πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την ενίσχυση δεξιοτήτων στην αναζήτηση Εργασίας
 
Γιατί παίρνουμε αυτήν την πρωτοβουλία
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των σαράντα χρόνων συνεχούς δραστηριότητάς της στην Ελλάδα, η εταιρεία μας πραγματοποιεί σειρά εορταστικών εκδηλώσεων, αρκετές από τις οποίες έχουν τη μορφή προσφοράς στους πελάτες μας και στην κοινωνία.

Επιδεικνύοντας σημαντικό έργο στον τομέα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα στελεχών, μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε σε μεγάλο αριθμό πελατών μας, έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία και γνώση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη στην αναζήτηση εργασίας. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία επιθυμούμε να υποστηρίξουμε έμπρακτα την κοινότητα των στελεχών, παρέχοντας σε αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας ένα Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων αναζήτησης θέσης εργασίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε στελέχη της ελληνικής αγοράς τα οποία βρίσκονται σε φάση αναζήτησης της επόμενης κατάλληλης θέσης εργασίας.

Στόχος του Προγράμματος
Η υποστήριξη στελεχών που βρίσκονται εκτός εργασίας και η ενίσχυση του επαγγελματικού τους προφίλ.

Με διαδραστικές και στοχευμένες διαλέξεις, οι συμμετέχοντες:
 • θα γνωρίσουν χρήσιμες πρακτικές στην αναζήτηση της κατάλληλης θέσης εργασίας, στην αποτελεσματική διαχείριση συνεντεύξεων, στην ενίσχυση των ικανοτήτων δικτύωσής τους στην αγορά,
 • θα ενημερωθούν για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά εργασίας, εντός και εκτός Ελλάδας.
 • θα προβληματιστούν δημιουργικά σε θέματα καριέρας.
Θεματικές Ενότητες Προγράμματος


Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:


Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 • Καθοδήγηση στην ανάδειξη των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων μέσα από το βιογραφικό σημείωμα.
 • Εκπαίδευση στη διαμόρφωση συνοδευτικής επιστολής (για εταιρείες επιλογής στελεχών, πιθανούς εργοδότες, ανταπόκριση σε αγγελίες, κλπ).
Τεχνικές για μία επιτυχημένη συνέντευξη
 • Εκπαίδευση στην ανάδειξη των δυνατών τους επαγγελματικών χαρακτηριστικών και στην αποτελεσματική περιγραφή ενός ολοκληρωμένου επαγγελματικού προφίλ.
 • Καθοδήγηση στη διαχείριση δύσκολων ερωτήσεων.
Αποτελεσματική δικτύωση στην αγορά εργασίας
 • Παρουσίαση τεχνικών προσέγγισης της αγοράς εργασίας
 • Αξιοποίηση των γνωριμιών και επαφών, πηγές πληροφόρησης, τρόπους και τεχνικές δικτύωσης.
Διερεύνηση αγοράς εργασίας
 • Αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, ανεύρεση και διαχείριση διαθέσιμων θέσεων εργασίας και στόχευση επιθυμητών εργοδοτών.
Διαχείριση καριέρας
 • Αναγνώριση παραμέτρων που υπεισέρχονται στην αποτελεσματική διαχείριση της καριέρας
 • Κλάδοι της αγοράς που βρίσκονται σε ζήτηση και κλάδοι σε παρακμή/ύφεση.
 • Βασικά βήματα για τον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων και στο σχεδιασμό δράσεων για την επίτευξή τους.
Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 12 εκπαιδευτικά προγράμματα (χωρίς καμία χρέωση των συμμετεχόντων) στο διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουλίου 2011.

Η εκπαίδευση θα διεξάγεται στα γραφεία της KPMG στην Αθήνα (Στρατηγού Τόμπρα 3, Αγ. Παρασκευή) και θα είναι διάρκειας 3 ωρών ανά άτομο, σε ομάδες των 20-25 ατόμων.

Εισηγητές στο Πρόγραμμα αυτό είναι στελέχη της KPMG, με πολυετή εμπειρία και βαθιά γνώση της αγοράς καθώς και των θεματικών ενοτήτων που καλύπτονται στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Συμμετοχή: ΔΩΡΕΑΝ

*Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένα στελέχη της KPMG και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δέσμευση της KPMG για την επαγγελματική αποκατάσταση των συμμετεχόντων ή παροχή άλλων υπηρεσιών.

**Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που δεν συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ