Καμπάνια Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης εφήβων για την Έμφυλη Βία με τίτλο: «Η Βία δεν είναι Ποτέ Δικαιολογημένη – Ας χτίσουμε Υγιείς Σχέσεις Σήμερα»

«Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής με στόχο την Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Μαθητριών για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών στην Ευρώπη»

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας ανακοινώνει την υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εφήβων για την έμφυλη βία μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DAPHNE ΙΙΙ με τίτλο «Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής με στόχο την Ευαισθητοποίηση Μαθητών και Μαθητριών για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών στην Ευρώπη» (με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης). [Κωδ. Συμβολαίου: JLS/2007/DAP-1/100].

Στόχος του προγράμματος ήταν να ευαισθητοποιήσει έφηβους και έφηβες στο φαινόμενο της έμφυλης βίας και να προάγει τη δημιουργία υγιών διαφυλικών σχέσεων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών μηδενικής ανοχής στη βία. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκε παρέμβαση πρόληψης της βίας σε σχολεία, όπου μαθητές και μαθήτριες κλήθηκαν να διερευνήσουν τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων και να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν αρνητικά την «υγεία» των διαφυλικών τους σχέσεων, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πιο υγιών και ισότιμων σχέσεων. Το πρόγραμμα βασίστηκε σε μεθόδους βιωματικής μάθησης και ενεργητικής συμμετοχής των εφήβων, μέσω της μεθόδου της αλληλοδιδακτικής μεταξύ συνομήλικων.

Το προσδοκώμενο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα του προγράμματος αλλά και διαρκής στόχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας είναι μελλοντικές γενιές ανδρών και γυναικών με μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία, χωρίς στερεοτυπικές αναπαραστάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων, των οποίων οι σχέσεις θα χαρακτηρίζονται από ισοτιμία και αλληλοσεβασμό και, ως εκ τούτου, θα είναι απαλλαγμένες από κάθε μορφή βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων.

Τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται στην καμπάνια προέκυψαν από το αποτέλεσμα των εργασιών όλων των μαθητών και μαθητριών των 5 Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρος). Εκτός από τα πολυμέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της καμπάνιας, έχουν παραχθεί και άλλα προωθητικά προϊόντα, όπως τετράδια, μολύβια, στυλό και αφίσες που διανέμονται σε μαθητές και μαθήτριες, σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς, σε Υπευθύνους Αγωγής Υγείας και σε άλλα σημεία ενδιαφέροντος.

Ευχαριστούμε θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τους Διευθυντές και τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Χωρίς τη δική τους συμβολή δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα…

Τέλος, ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που μας «χάρισαν τις φωνές τους» για την ηχογράφηση του ραδιοφωνικού σποτ και όλους/-ες όσους/-ες συνέβαλαν στη διεξαγωγή του προγράμματος και της καμπάνιας αυτής.«Η Βία δεν είναι Ποτέ Δικαιολογημένη – Ας χτίσουμε Υγιείς Σχέσεις Σήμερα»


Καμπάνια Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης εφήβων για την Έμφυλη Βία
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ