Πράσινη Οικονομία, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Υπεύθυνες Επενδύσεις

Του Γιώργου Τσιακαλάκη, Υπεύθυνου Ανάπτυξης της EuroCharity

Παρουσιάζει ενδιαφέρον να προσεγγίσει κανείς την έννοια της Πράσινης Οικονομίας αποδίδοντας παραστατικά τρεις κρίσιμες και αλληλένδετες παραμέτρους: την Αειφόρο Ανάπτυξη, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τις Υπεύθυνες Επενδύσεις (SRI).

Η Αειφόρος ή Βιώσιμη Ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, συνδυάζοντας τη μέγιστη δυνατή απολαβή πόρων από αυτό, χωρίς όμως να αποτελεί τροχοπέδη για τη φυσική παραγωγή τους και στο μέλλον. Ουσιαστικά πρόκειται για μία μορφή ανάπτυξης άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει αναδείξει και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ότι η επιχειρηματικότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.

Ο τομέας στον οποίο η ελληνική πραγματικότητα αρνείται να προσαρμοστεί στις διεθνείς τάσεις λόγω συγκεκριμένων στρεβλώσεων και αγκυλώσεων που τη χαρακτηρίζουν, είναι οι Υπεύθυνες Επενδύσεις, οι οποίες ως έννοια και πρακτική υφίστανται στις διεθνείς αγορές τουλάχιστον από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι Υπεύθυνες Επενδύσεις συμπληρώνουν και κλείνουν το τρίπτυχο που σχηματοποιεί τον «κύκλο» της Πράσινης Οικονομίας μαζί με την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Εταιρική Υπευθυνότητα, καθώς έχουν ως γνώμονα όχι μόνο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού κέρδους, αλλά συνυπολογίζουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους, καθώς και ζητήματα διακυβέρνησης.

Στη βάση αυτή η EuroCharity, το σημείο αναφοράς για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Πράσινη Οικονομία, έχει επιλέξει στην πενταετή πορεία της να τοποθετήσει τις τρείς παραπάνω έννοιες στον ίδιο παρανομαστή και προχωρά το καλοκαίρι του 2011 στην έκδοση και παρουσίαση του τέταρτου, αγγλόφωνου τόμου της σειράς «EuroCharity Yearbook» με τίτλο «The Future of Responsible Investing» επιδιώκοντας να ανοίξει και στην Ελλάδα η δημόσια συζήτηση για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις.

Πηγή: «Econ3».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ