Έργο 969 χιλ. ευρώ για αξιοποίηση ΑΠΕ σε κτήριο του ΕΒΕΘ

Σύμβαση για την υλοποίηση έργου αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δημόσιο κτήριο ιδιοκτησίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης υπέγραψαν την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 968.638,74 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Θύμιος Σώκος και ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Μπακατσέλος υπέγραψαν προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του «Πρότυπου Επιδεικτικού Έργου Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσιο Κτίριο Ιδιοκτησίας Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, επί της Πλατείας Μοριχόβου 1», την Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο, προϋπολογισμού 968.638,74 ευρώ, για το οποίο υποβλήθηκε σχετική πρόταση υλοποίησης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», αφορά στην υλοποίηση εκτεταμένων παρεμβάσεων, τόσο στο κέλυφος του οκταόροφου κτιρίου του ΕΒΕΘ, επί της Πλατείας Μοριχόβου 1, όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, θα υιοθετηθούν σύγχρονα συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας καθώς επίσης και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, μέσω της υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου,επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην υιοθέτηση καινοτόμων αντιλήψεων και εφαρμογών στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Πηγή: Εconews.gr.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ