Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» χρηματοδοτεί την πραγματοποίηση της μελέτης «Πρόγραμμα για τις Δημόσιες/Δημοτικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα»

Με δωρεά του προς τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Future Library (www.futurelibrary.gr), το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στηρίζει την εκπόνηση μελέτης, με σκοπό την αναλυτική περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης στις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας και την κατάρτιση σχεδίου και προτάσεων δράσης για τη βελτίωσή τους.
Τα τελευταία χρόνια, οι βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν καινούριες προκλήσεις. Η ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη δωρεάν πρόσβαση σε υλικό ψηφιακής μορφής, ωθούν τις βιβλιοθήκες προσωρινά στο περιθώριο. Όμως, η νέα εποχή αποτελεί μία πρωτοφανή πρόκληση για όλα τα πολιτιστικά ιδρύματα, τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα Αρχεία. Η συνεισφορά που μπορούν να έχουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη είναι πιο έκδηλη από ποτέ. Οι Βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο αναδιοργανώνονται, με σκοπό να εμπνεύσουν τους πολίτες και να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την προώθηση της δια βίου μάθησης και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.
Το όραμα του Προγράμματος είναι να τοποθετηθούν οι δημόσιες/δημοτικές βιβλιοθήκες στο επίκεντρο των τοπικών κοινωνιών, τις οποίες υπηρετούν ως μοναδική πηγή γνώσης και ζωντάνιας. Σκοπός αυτής της μελέτης σκοπιμότητας είναι να περιγραφεί αναλυτικά η υπάρχουσα κατάσταση και να διερευνηθούν οι συνθήκες για την ανάπτυξη ενός μοντέρνου συστήματος υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης. Αρχικά, θα διενεργηθεί έρευνα για τη χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης, με ερωτηματολόγιο για την καταγραφή εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, αλλά και της ετοιμότητας και του ενθουσιασμού των τοπικών βιβλιοθηκών, οι οποίες καλούνται να συμμετέχουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη μάθηση.
Παράλληλα, θα οργανωθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις σε ποικίλες βιβλιοθήκες της χώρας. Οι εκδηλώσεις θα απευθύνονται σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών, βιβλιοθηκονόμων και εκπροσώπων της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας. Με τη συλλογή των δεδομένων, θα αναλυθούν οι ανάγκες, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σε σχέση με τα συμπεράσματα της μελέτης σκοπιμότητας. Πέρα από την καταγραφή των προβλημάτων και της υπάρχουσας κατάστασης, θα εντοπισθούν και θα αναδειχθούν παραδείγματα καλής πρακτικής και θα συζητηθεί ο ρόλος και η δυναμική ανάπτυξης των ιδρυμάτων αυτών στη νέα ψηφιακή εποχή.
Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «FUTURE LIBRARY: Προώθηση Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Κοινωνικών Δικτύων» επιθυμεί να συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη των πολιτιστικών ιδρυμάτων της χώρας μέσα από δράσεις και προγράμματα σε θέματα οργάνωσης, βελτίωσης των υπηρεσιών και εισαγωγής των νέων τεχνολογιών. Σκοπός είναι επίσης η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων, με επινοητικότητα και εισαγωγή υπηρεσιών με μικρό ή καθόλου κόστος, μετατρέποντας «την κρίση σε ευκαιρία». Υπεύθυνος του Προγράμματος και της εταιρείας είναι ο κ. Ι. Τροχόπουλος, Διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ