Έρευνα αξιολόγησης της προσβασιμότητας του περιβάλλοντος και των παρεχομένων από το Ίδρυμα Ευγενίδου υπηρεσιών σε χρήστες/ριες με αναπηρία

Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρέχει επί πενήντα και πλέον χρόνια κοινωφελές έργο συνεισφέροντας στην επιστημονική, τεχνική αλλά και πολιτιστική εκπαίδευση όλων των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις.

Με γνώμονα το γεγονός, ότι οι Ανθρωποι με Αναπηρία αποτελούν μια Διακριτή Ομάδα, η οποία σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις της Eurostat, αντιπροσωπεύει το 10% του Ελληνικού και το 15% του Ευρωπαϊκού Πληθυσμού κατά προσέγγιση, το Ίδρυμα Ευγενίδου αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ισότιμης πρόσβασης των Ανθρώπων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση και στον Πολιτισμό.

Για την υλοποίηση αυτού του στόχου σχεδιάζει μία ολοκληρωμένη στρατηγική που στηρίζεται στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς εμπόδια στην πρόσβαση των χώρων και των υπηρεσιών του.

Η στρατηγική αυτή εναρμονίζεται με τις επίσημες Διακηρύξεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που υιοθετήθηκε με την Απόφαση 61/611 της Γενικής Συνέλευσής του στη Νέα Υόρκη, στις 13 Δεκεμβρίου 2006 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Μαΐου 2008.

Σύμφωνα λοιπόν με την ως άνω Διεθνή Σύμβαση του Ο.Η.Ε.

Η Αναπηρία, αποτελεί: «μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και ανθρωπότητας, κοινωνικό φαινόμενο, που απαντάται στο σύνολο των εννόμων τάξεων του Παγκόσμιου γίγνεσθαι και τέλος μια εμπειρία ζώσας κατάστασης, που βιώνουν όσα άτομα ανήκουν στην εν λόγω Διακριτή Ομάδα πληθυσμού, η οποία εμφορείται και εννοιολογείται από τον αποκλεισμό, την διακρίνουσα μεταχείριση και τα πάσης φύσεως τιθέμενα εμπόδια σε όλες τις πτυχές και τα επίπεδα διαβίωσης αυτών των ατόμων, προσδιορίζοντας εν τέλει την αξιοπρεπή βιωσιμότητά τους».

Στο πλαίσιο αυτό το Ίδρυμα Ευγενίδου ανέθεσε τη διεξαγωγή Έρευνας Εξωτερικής Αξιολόγησης του περιβάλλοντος και των παρεχόμενων από αυτό Υπηρεσιών σε Χρήστες/ριες με Αναπηρία, προερχόμενους/ες από τις υποομάδες ενδιαφέροντος των Αισθητηριακών και Κινητικών Αναπηριών.

Η επιστημονική ευθύνη Σχεδιασμού των Ερωτηματολογίων και σύνταξης της Έκθεσης σταχυοθέτησης και συστηματοποίησης των αποτελεσμάτων του εγχειρήματος ανήκει στην κα Πελαγία Παπανικολάου, Δικηγόρο, Υποψήφια Διδάκτορα Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Υπότροφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Η Έρευνα Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε την 26η Ιανουαρίου 2011 με την ενεργό συμμετοχή 13 Ερευνώμενων με Αναπηρία και την διά ζώσης υποστήριξη από Διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).

Οι καταγραφόμενες μέσω αυτής παρατηρήσεις και προτάσεις των Συμμετεχόντων/ουσών συνιστούν το εφαλτήριο προβληματισμού, αλλά και τον κατευθυντήριο οδηγό ορθολογικής διαχείρισης των δυνατοτήτων δημιουργίας ενός περιβάλλοντα χώρου χωρίς εμπόδια για όλους/ες τους/τις Επισκέπτες/ριες με Αναπηρία.

Βαθύτερος στόχος μας είναι το Ίδρυμα Ευγενίδου να αποτελέσει Πρότυπο Προσβασιμότητας, ως προς το δομημένο Περιβάλλον, την Ενημέρωση, την Εκπαίδευση και την Επικοινωνία, τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες.

Τα αποτελέσματα της Έρευνας Αξιολόγησης της Προσβασιμότητας του περιβάλλοντος και των παρεχόμενων από το Ίδρυμα Ευγενίδου Υπηρεσιών σε Χρήστες/ριες με Αναπηρία, παρουσιάστηκαν στο προσωπικό του Ιδρύματος, την Παρασκευή, 8 Απριλίου ώστε να είναι οι εργαζόμενοι/ες ενήμεροι/ες και να συμμετέχουν στις προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ