Η Coca-Cola Τρία Έψιλον μεταξύ των υποψηφίων στα βραβεία Ethical Corporation Awards για τη δράση της για τη προστασία του Δούναβη

Οι προσπάθειες της Coca-Cola Τρία Έψιλον για την προστασία και τη διαφύλαξη του Δούναβη αναγνωρίστηκαν με την υποψηφιότητα της εταιρείας για βράβευση στα Ethical Corporation Awards 2011.
Η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων, τα οποία αναγνωρίζουν υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές που εφαρμόζουν κορυφαίες εταιρείες, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 3 Μαΐου στο Λονδίνο κατά την έναρξη της Συνάντησης Κορυφής για Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 2011. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ήταν μεταξύ των υποψηφίων στην κατηγορία της καλύτερης συνεργασίας για τον καίριο ρόλο της στο πρόγραμμα «Πράσινη Σύμπραξη για το Δούναβη» στο πλευρό της The Coca-Cola Company και της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία του Ποταμού Δούναβη (ICPDR).
Το πρόγραμμα Πράσινη Σύμπραξη για το Δούναβη αποσκοπεί στην προστασία και τη διαφύλαξη του ποταμού Δούναβη -που βρίσκεται υπό σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης- των παραποτάμων του και του φυσικού περιβάλλοντος διαμέσου του οποίου ρέει. Από το 2005, το πρόγραμμα έχει συμβάλλει αφενός στην αποκατάσταση υδρότοπων και τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος απαραίτητου για την ανάπτυξη χλωρίδας και πανίδας, και αφετέρου, στην καλύτερη διαχείριση της λεκάνης του ποταμού καθώς και σε κορυφαίες εκστρατείες μεγάλης κλίμακας για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
Η κ. Ulrike Gehmacher, Public Affairs and Communication Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: «Το πρόγραμμα “Πράσινη Σύμπραξη για το Δούναβη” σημειώνει ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία ως θεματοφύλακας ενός από τα σημαντικότερα ποτάμια της Ευρώπης, των κατοίκων και της άγριας ζωής που διαθέτει. Κάθε χρόνο βρίσκει απήχηση σε εκατομμύρια ανθρώπους μεταφέροντας το μήνυμα ότι, εκτός από διεθνής πλωτός δίαυλος, ο ποταμός αυτός είναι μια εξαιρετικά σημαντική πηγή νερού και ζωτικό οικολογικό σημείο».
Η «Πράσινη Σύμπραξη για το Δούναβη» συντονίζει σε τακτική βάση δράσεις διαφύλαξης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, οι οποίες κλιμακώνονται με τον εορτασμό της «Ημέρας του Δούναβη», του μεγαλύτερου παραποτάμιου φεστιβάλ στον κόσμο, στις 29 Ιουνίου κάθε χρόνο. Την Ημέρα του Δούναβη το 2010, η Σύμπραξη προσέλκυσε πάνω από 480 οργανισμούς, από μη κυβερνητικές οργανώσεις έως τοπικές αρχές, που βοήθησαν στη διοργάνωση 140 εκδηλώσεων που περιλάμβαναν σεμινάρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, κατασκηνώσεις με οικολογικό χαρακτήρα, εργασίες καθαρισμού των κοινοτήτων και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Το έργο της «Πράσινης Σύμπραξης για το Δούναβη» έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, όπως ενδεικτικά, τα βραβεία Global Water Awards στην Πόλη του Μεξικό το 2007 και το βραβείο Thiess River. Πέρυσι στα βραβεία Global Water Innovation Awards που διεξάχθηκαν στην κοιλάδα Gleneagles στη Σκωτία, έλαβε ειδική μνεία για την «Εξαιρετική και Βιώσιμη Συμβολή στη Διεθνή Περιφρούρηση των Υδάτων».
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ενσωματώνει τη βιώσιμη χρήση του νερού στις καθημερινές επιχειρηματικές της λειτουργίες. Η εταιρεία υποβάλλει σε επεξεργασία το 97% των λυμάτων της, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της μεθόδου απόληψης των υδάτων, και συνεργάζεται με προμηθευτές προκειμένου να μειώσει την έμμεση κατανάλωση νερού. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμπράττει επίσης και με άλλους κοινωνικούς εταίρους για την προστασία των τοπικών λεκανών απορροής σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται και, με οδηγό την επιτυχία της Ημέρας του Δούναβη, έχει θέσει σε εφαρμογή προγράμματα για τον εορτασμό κι άλλων ποταμών, όπως του Βόλγα, του Δνείπερου, του Σάβα, του Τίζα και του Βιστούλα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ