Ξεκινάει η κατασκευή του «Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής», που υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για την χρηματοδότηση της κατασκευής Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής, στο Δήμο Καλλιθέας, ξεκινούν άμεσα οι σχετικές κατασκευαστικές εργασίες.
H δωρεά του Ιδρύματος, ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά τη δημιουργία ενός χώρου πρασίνου, έκτασης 28.000 τ.μ. και περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου, γηπέδου ποδοσφαίρου, παιδότοπου, αναψυκτηρίου και ανοικτού χώρου στάθμευσης σχεδόν εβδομήντα θέσεων. Τμήμα της δωρεάς αποτελεί επίσης η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, μέσω φύτευσης, τοποθέτησης δικτύων άρδευσης, φωτισμού και διαμόρφωσης της εσωτερικής κυκλοφορίας.
Το «Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής» υλοποιείται σε έκταση γης που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά θα χρησιμοποιηθεί στο διηνεκές από τον Δήμο Καλλιθέας σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Δήμου Καλλιθέας, στις 12 Ιανουαρίου 2007. Μετά την ολοκλήρωση του «Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής», ο Δήμος Καλλιθέας θα αναλάβει την αποκλειστική διαχείριση του, προς χρήση και όφελος όλων των επισκεπτών του.
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» θα υλοποιήσει το Δημοτικό Πάρκο με τις υψηλότερες ποιοτικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ώστε αυτό να αποτελέσει ένα δυναμικό νέο χώρο αθλητισμού και αναψυχής. Η χρήση του Δημοτικού Πάρκου θα είναι ανοιχτή και ελεύθερη σε όλους και ο σχεδιασμός του χώρου θα τον καταστήσει προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Τη διαμόρφωση του «Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής» και των συναφών βοηθητικών εγκαταστάσεων ανέλαβε ο κορυφαίος Ιταλός αρχιτέκτονας Renzo Piano, που σχεδιάζει και το γειτονικό Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με την επιλογή του Piano, διασφαλίζεται η ανάπλαση της περιοχής με βάση μια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική, περιβαλλοντική και χωροταξική προσέγγιση, αλλά και η αισθητική συγγένεια των δύο έργων, προσφέροντας έτσι στην Καλλιθέα, την Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα άλλο ένα χώρο υψηλής αισθητικής.
Η συνολική έκταση που αναπλάθεται στην Καλλιθέα με δωρεά του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ξεπερνάει τα 240 στρέμματα, 85% εκ των οποίων θα μετατραπούν σε πάρκο, προσφέροντας στην πόλη και στην χώρα άλλον έναν αναγκαίο πνεύμονα πρασίνου.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ