Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ενεργός υποστηρικτής της Ημέρας του Δούναβη

Περισσότεροι από 81 εκατομμύρια άνθρωποι στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα ενωθούν για να διαφυλλάξουν, να προστατεύσουν, και να τιμήσουν το ποτάμι που συνδέει τις χώρες τους στις 29 Ιουνίου, κατά τη διεξαγωγή της όγδοης ετήσιας Ημέρας του Δούναβη.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο παραποτάμιο φεστιβάλ παγκοσμίως, το οποίο ενισχύει τις προσπάθειες διαφύλαξης και προστασίας όχι μόνο του ποταμού Δούναβη αλλά και της ευρύτερης λεκάνης απορροής του που περιλαμβάνει περισσότερους από 300 παραπόταμους. Ως ιδρυτικό μέλος της Πράσινης Σύμπραξης για το Δούναβη1, η Coca-Cola Τρία Έψιλον διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διοργάνωση ολοένα και περισσότερων δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης, από τοπικούς εορτασμούς μέχρι μεγάλες διεθνείς εκστρατείες.

Για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, η Πράσινη Σύμπραξη για το Δούναβη συνεργάζεται με κυβερνήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και τοπικές αρχές. Από την ίδρυσή της το 2005, η Σύμπραξη προωθεί την ανάγκη για τη διαφύλαξη των ζωτικών πηγών νερού, μέσω συνεδρίων, εκθέσεων, διαγωνισμών, αλλά και διανομής εκπαιδευτικού υλικού σε σχολεία και οργανισμούς. Η Σύμπραξη έχει κινητοποιήσει πολίτες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως ο καθαρισμός παραποτάμιων περιοχών, η συλλογή και ανακύκλωση απορριμάτων από ποτάμια, και η αποκατάσταση της φυσικής κατοικίας της άγριας πανίδας.

Η κ. Ulrike Gehmacher, Group Public Affairs and Communication Manager της Coca-Cola Τρία Έψιλον, δήλωσε: «Ο Δούναβης είναι ένα ποτάμι με καθοριστικό ρόλο στην ιστορία και τον πολιτισμό πολλών χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η Coca-Cola Τρία Έψιλον, και αυτός είναι ο λόγος που καταβάλλουμε τόσες προσπάθειες να τον προστατεύσουμε και να το διαφυλάξουμε.

«Ο Δούναβης και οι παραπόταμοί του διασχίζουν 10 χώρες και τέσσερις πρωτεύουσες, δηλαδή περισσότερες από κάθε άλλο ποταμό στον κόσμο. Μας γεμίζει αισιοδοξία το γεγονός ότι αυτή η υπέρβαση των φυσικών συνόρων αντικατοπτρίζεται στον ετήσιο εορτασμό της Ημέρας του Δούναβη και στη διασυνοριακή συνεργασία για τη διαφύλαξη αυτής της πολύτιμης πηγής νερού που συνιστά και ζωτικό οικολογικό σημείο».

Οι φετινές εκδήλωσεις για την Ημέρα του Δούναβη θα εστιάσουν στον ποταμό Τισα, έναν από τους κύριους παραπόταμους του Δούναβη. Ως ένδειξη της διασυνοριακής συνεργασίας που αντιπροσωπεύει η Ημέρα του Δούναβη, η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία θα γιορτάσουν φέτος τη διεθνή συνεργασία τους στη λεκάνη απορροής του ποταμού Τίσα. Ως αναγνώριση της αμοιβαίας προσπάθειας που κατέβαλαν για τον ποταμό Τίσα, κάθε χώρα θα εναποθέσει μια αναμνηστική πλακέτα στην πηγή του μεγάλου ποταμού στα Καρπάθια Όρη κοντά στην πόλη Rakhiv της Ουκρανίας.

Κάθε χρόνο, ένας βασικός άξονας των δραστηριοτήτων της Ημέρας του Δούναβη είναι η εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με την αξία του Δούναβη. Μαθητές παραδουνάβιων σχολείων είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό τέχνης με γλυπτά και πίνακες που δημιούργησαν συλλέγοντας υλικά από τις όχθες ποταμών. Μαθητές δύο σχολείων θα επιλεγούν μεταξύ των υποψηφίων από τις 14 χώρες που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και θα ανακοινωθούν κατά την Ημέρα του Δούναβη.

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Danube Box, που αναπτύχθηκε για να ενημερώσει τις νέες γενιές για την αξία της διαφύλαξης των πηγών και τη διαχείριση του νερού, έχει μεταφρασθεί και υιοθετηθεί κατάλληλα για κάθε μία από τις χώρες όπου χρησιμοποιείται. Το πρόγραμμα, αποτελούμενο από διαδραστικό υλικό, χάρτες και παιχνίδια, δημιουργήθηκε για να προσφέρει μία ολιστική προσέγγιση και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με την προστασία του Δούναβη και τη σωστή του χρήση. Το πρόγραμμα διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.danubebox.org.

Η Ημέρα του Δούναβη γιορτάζει την επέτειο της υπογραφής της Σύμβασης για την προστασία του Δούναβη στη Σόφια της Βουλγαρίας, στις 29 Ιουνίου 1994.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες εκδηλώσεις της Ημέρας του Δούναβη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.danubeday.org.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ