Η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού συλλογής φιαλών ΡΕΤ στην Ευρώπη

Το ποσοστό των φιαλών PET που συλλέχθηκαν στην Ευρώπη το προηγούμενο έτος αυξήθηκε κατά περισσότερο από 6% και ο αριθμός των ανακτημένων φιαλών έφτασε τους 1,5 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με έκθεση που ανέθεσαν δύο φορείς του κλάδου.
Ο ευρωπαϊκός σύνδεσμος Petcore για το ανακυκλώσιμο PET και ο οργανισμός ανακύκλωσης πλαστικών EuPR δήλωσαν ότι η συλλογή φιαλών PET κατόπιν διαλογής έφτασε στους 1,45 εκατομμύρια τόνους το 2010 σημειώνοντας αύξηση 6,5% συγκριτικά με το 2009.
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ήταν πρωτοπόρος στη σύσταση οργανισμών ανάκτησης συσκευασιών που συλλέγουν, ανακυκλώνουν και επαναφέρουν σε χρησιμοποιήσιμη μορφή απορρίμματα συσκευασιών σε 19 χώρες δραστηριοποίησής της. Υπολογίζεται ότι περίπου 79.000 τόνοι φιαλών ΡΕΤ από προϊόντα της Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακυκλώθηκαν το 2010.
Ο απώτερος στόχος της εταιρείας, η οποία κατά το 2010 έκανε επένδυση ύψους €42 εκατ. για την ανάκτηση συσκευασιών, είναι να ολοκληρώσει έναν κύκλο ανακύκλωσης όπου οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες θα μετατρέπονται σε νέες. Στην Αυστρία, η εταιρεία είναι συνιδιοκτήτρια ενός εργοστασίου ανακύκλωσης φιαλών το οποίο ανακυκλώνει έως και 570 εκατομμύρια φιάλες ετησίως.
Η Sabine Strnad, Resources Recovery Manager στην Coca-Cola Τρία Έψιλον δήλωσε: «Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι οι προσπάθειές μας για την ανάκτηση συσκευασιών αποφέρουν αποτελέσματα ενώ ταυτόχρονα αναζητούμε τρόπους βελτίωσης της απόδοσης των οργανισμών ανακύκλωσης στους οποίους έχουμε ενεργή συμμετοχή.
«Διατηρούμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε τη στενή μας συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς και άλλα μέλη του κλάδου μας με σκοπό να προωθήσουμε μηχανισμούς της αγοράς, τεχνολογικές καινοτομίες και νέες μεθόδους διαλογής, καθώς και τη δημιουργία εφικτών λύσεων για την ανακύκλωση συσκευασιών κλειστού κύκλου».
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον υποστηρίζει προσπάθειες που γίνονται από διάφορους οργανισμούς του κλάδου και αποβλέπουν στην καθιέρωση ενός παγκόσμιου προτύπου για την κοινωνική ευθύνη των παραγωγών.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της Coca-Cola Τρία Έψιλον στους τομείς της κοινωνικής ευθύνης είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ