Πρόγραμμα «Ο εθελοντισμός στη συζήτηση» (Volunteerism in Debate)

Ο φορέας «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων – ΕΔΡΑ» συμμετέχει, στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση 2007-2013», στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ο Εθελοντισμός στη συζήτηση» (Volunteerism in Debate / ES-51-24-2011-R2).

Στόχος του Προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους νέους, όσους εργάζονται με νέους και όσους λαμβάνουν αποφάσεις για λογαριασμό των νέων, να συμβάλουν στην ανάπτυξη συνεργασίας και διαλόγου γύρω από διαφορετικές διαστάσεις του Εθελοντισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις από το Ψήφισμα του Συμβουλίου για το ανανεωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στο τομέα της Νεολαίας (2010-2018). Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε διάφορες φάσεις, από την φάση της προετοιμασίας κάθε εθνικής αντιπροσωπίας, την υλοποίηση 6ημερης συνάντησης – σεμιναρίου στην Ισπανία και την φάση του απολογισμού – ανάπτυξης συνεργασιών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί με βάση τις αρχές της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, μέσω εργαστηρίων, συζητήσεων, κ.ο.κ.

Στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν τέσσερις (4) νέοι έως 30 χρόνων από κοινωνικούς οργανισμούς από 14 χώρες: Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο, Ουγγαρία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρουμανία.

Η επιλογή κάθε εθνικής «αντιπροσωπίας» γίνεται με όρους διαφάνειας και ισοτιμίας και πληροί, κατά το δυνατόν, τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Οι νέοι μπορούν να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα
  • Δίνεται προτεραιότητα σε νέους που λαμβάνουν μέρος σε εθελοντικές δράσεις ή σε νέους που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
  • Γίνεται προσπάθεια να υπάρχει ισορροπία στο φύλο των συμμετεχόντων καθώς και  συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες 
  • Σε κάθε αντιπροσωπία συμμετέχει και ένας (1) πολιτικός που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο σε θέματα νεολαίας ή/και εθελοντισμού.
Οι «αντιπροσωπίες» όλων των χωρών θα συναντηθούν το Νοέμβρη 2011 στη Córdoba της Ισπανίας προκειμένου να ανταλλάξουν γνώσεις, πληροφορίες, εμπειρίες και καλές πρακτικές, σε ένα πλαίσιο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, γύρω από διάφορες διαστάσεις του εθελοντισμού, όπως: η επίγνωση της αξίας του εθελοντισμού, η έννοια του διαγενεακού εθελοντισμού, η κινητικότητα εθελοντών, η αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων, κ.ά.

To Πρόγραμμα «Ο εθελοντισμός στη συζήτηση» συντονίζεται από τον ισπανικό οργανισμό Andalusian Volunteering Platform (Plataforma Andaluza de Voluntariado) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ισπανική Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ