Πρόγραμμα καρτών Citibank «Nοιάζομαι» για την ΕΛΕΠΑΠ

Με 234.000 ευρώ ενισχύθηκαν οι σύλλογοι ΕΛΠΙΔΑ και ΕΛΕΠΑΠ κατά το 2010 μέσω του Προγράμματος «νοιάζομαι» της Citi. Πρόκειται για το δεύτερο χρόνο του Προγράμματος, που παραμένει ενεργό και το 2011, μέσω του οποίου η Citi προσφέρει 0,05 ευρώ στους συλλόγους, για κάθε αγορά που πραγματοποιείται με τις Citibank Visa και MasterCard, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατόχων των καρτών.

Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία μίας πάγιας ενίσχυσης των συλλόγων, καθώς οι κάτοχοι των καρτών Citibank Visa και MasterCard μπορούν να καθορίσουν ένα ποσό με τη μορφή πάγιας εντολής στην πιστωτική τους κάρτα, το οποίο αποδίδεται σε μηνιαία βάση ως δωρεά στην ΕΛΠΙΔΑ και την ΕΛΕΠΑΠ.

Η ΕΛΕΠΑΠ στα 74 χρόνια προσφοράς της έχει στηρίξει περισσότερα από 100.000 παιδιά με κινητική αναπηρία. Με το «νοιάζομαι», η Citi υποστηρίζει το πρόγραμμα «θεραπευτικής κολύμβησης» που έχει ευεργετικά αποτελέσματα αφενός στην αντιμετώπιση των κινητικών τους δυσκολιών και αφετέρου στην ψυχολογία τους. Συγκεκριμένα σε 120 παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ κατά το 2010 δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της θεραπευτικής κολύμβησης.

Τέλος, με το «νοιάζομαι» συμμετείχε και η Citi στην ολοκλήρωση του στόχου του Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ, της δημιουργίας του πρώτου Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκομείου στην Ελλάδα, που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο 2010 μέσα από συνεχόμενη προσπάθεια 20 χρόνων. Σήμερα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την ΕΛΠΙΔΑ στη φροντίδα των παιδιών με καρκίνο.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ