Η EuroCharity εκσυγχρονίζει τη μηχανοργάνωσή της με την εγκατάσταση του Soft1 ERP

Η EuroCharity, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, προχωρά στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του επιχειρησιακού περιβάλλοντός της μέσω της εφαρμογής Soft1 ERP, ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που περιλαμβάνει εργαλεία Εμπορικής Διαχείρισης, Παροχής Υπηρεσιών Μισθοδοσίας, CRM, Εργαλεία Business Intelligence και Reporting.

Με τη χρήση αυτού του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, η EuroCharity επωφελείται από τις πολλαπλές δυνατότητες του Soft1 ERP για την οργάνωση και την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών της διαδικασιών, την άμεση και ενιαία εσωτερική πληροφόρηση των στελεχών της και την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών εξυπηρέτησης και διαχείρισης των μελών της και των συνεργατών της.

Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Soft1 ERP ανέλαβε η SiEBEN, εταιρεία-μέλος της EuroCharity που παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα έχει τεθεί ήδη σε παραγωγική λειτουργία εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη μηχανογραφική διαχείριση και την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών στα μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους της EuroCharity.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ