Πολλαπλή πιστοποίηση από TÜV Hellas

Ο Όμιλος EFG EUROBANK πιστοποιήθηκε από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS, μέλος του TUV NORD Group, σύμφωνα με τα πρότυπα OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ΕΜΑS III και ISO 9001:2008.

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.
Πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 (Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία) για το πεδίο «Παροχή Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών», εξασφαλίζοντας υψηλές προδιαγραφές στην εσωτερική της λειτουργία, με κεντρικό άξονα την υγεία των εργαζομένων και την επίτευξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.

Στον περιβαλλοντικό τομέα πιστοποιήθηκε κατά τα πρότυπα ISO 14001:2004 και ΕΜΑS III (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) για το πεδίο «Παροχή Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών», διασφαλίζοντας την έμμεση και άμεση προστασία και αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και επιτυγχάνοντας βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους, με την ορθολογιστική κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, σε όλα τα σημεία παρουσίας της Τράπεζας (καταστήματα και κεντρικές υπηρεσίες).

Τέλος, η EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. έλαβε πιστοποίηση ISO 9001:2008 (Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας) για τα πεδία Θεματοφυλακής (Εκκαθαρίσεις, Εταιρικές Πράξεις και Φορολογία, Διαχείριση Απόδοσης, Παράγωγα και Συμψηφισμοί), Μετοχολογίου, Κίνησης Κεφαλαίων, Υποστήριξης Συστημάτων Πληρωμών και Swift, Επιλογής και Ανάπτυξης Προσωπικού, Εκπαίδευσης και Διοίκησης της Απόδοσης, Προμηθειών, Αρχειακής Υποστήριξης, Διαχείρισης Υπηρεσιών Λειτουργίας Συστημάτων και Υποστήριξης Χρηστών (Εξυπηρέτηση Χρηστών, Τεχνική Υποστήριξη) και Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες.

EUROBANK EFG ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Πιστοποιήθηκε κατά τo πρότυπo ISO 14001:2004 για «Υπηρεσίες Επί Ακινήτων»

EFG EUROBANK ERGASIAS be-BUSINESS EXCHANGES Α.
Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων επιθεωρήσεων σε κεντρικές εγκαταστάσεις και καταστήματα της τράπεζας, πιστοποιήθηκε κατά τo πρότυπo ISO 9001:2008 για «Παροχή Υπηρεσιών για τη Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών».

«Η διάρκεια των Πιστοποιητικών είναι τριετής και υποδηλώνει τη σαφή δέσμευση της Διοίκησης της Τράπεζας για συμμετοχή στη βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών», υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ