Παρουσίαση Ιστοσελίδας Moneypedia.gr


Ένα νέο, πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, με τίτλο moneypedia, βρίσκεται από σήμερα στη διάθεση όλων των χρηστών του ίντερνετ, και ιδιαίτερα των νέων, παρέχοντας ανοιχτή, εύληπτη και εύκολα προσβάσιμη πληροφόρηση, θεωρητική αλλά και χρηστική, για τραπεζικά και γενικότερα χρηματοοικονομικά θέματα καθώς μια εισαγωγή στη νεανική επιχειρηματικότητα και τα βασικά εργαλεία για την ανάπτυξή της.

Ο Ιστότοπος www.moneypedia.gr είναι μια πρωτοβουλία της Eurobank EFG σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που απευθύνεται κατεξοχήν στους νέους ηλικίας 18-25 ετών, ανεξάρτητα από το επίπεδο και την κατεύθυνση της εκπαίδευσής τους. Στη διεύθυνση αυτή, για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε μια Ιστοσελίδα ένας νέος μπορεί να βρει όλη την απαραίτητη αλλά και έγκυρη πληροφόρηση που χρειάζεται για το χρήμα και πώς αυτό λειτουργεί, όπως και για τις Τράπεζες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Μπορεί επίσης με εύχρηστα ηλεκτρονικά εργαλεία να εξοικειωθεί με τις βασικές, αλλά και τις πιο σύνθετες χρηματοοικονομικές συναλλαγές, να οργανώσει τα οικονομικά του και να βρει συμβουλές για να ανοίξει ή να επεκτείνει μια δική του επιχείρηση. Το moneypedia υλοποιήθηκε από το ΟΠΑ, με τη στήριξη της Eurobank EFG.

Παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του Ιστοχώρου, ο Γενικός Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων του Ομίλου Eurobank EFG κ. Μιχάλης Βλασταράκης επισήμανε ότι σύμφωνα με έρευνες διεθνών οργανισμών, το επίπεδο γνώσης και κατανόησης ενός μέσου καταναλωτή σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης αλλά και σε βασικές οικονομικές έννοιες είναι πολύ χαμηλό. «Η πραγματικότητα αυτή, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 κάνουν απολύτως αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την ανάπτυξη χρηματοοικονομικής γνώσης και συνείδησης», τόνισε ο κ. Βλασταράκης.

Ο καθηγητής κ. Γρηγόρης Πραστάκος, ο οποίος κατά τη θητεία του ως πρύτανης του ΟΠΑ είχε κεντρικό ρόλο στη σύλληψη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της moneypedia.gr, ανέφερε ότι ο ίδιος υποστήριξε και ενθάρρυνε την πρωτοβουλία εκτιμώντας τη σημασία της ανάπτυξης δεσμών ανάμεσα στην επιστημονική και την επιχειρηματική κοινότητα. «Η συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων είναι κρίσιμη», είπε ο κ. Πραστάκος.

Την moneypedia.gr παρουσίασαν οι κκ. Ειρήνη Βουδούρη και Γεράσιμος Σαπουντζόγλου, καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι συνέθεσαν και επεξεργάστηκαν τα κείμενα και συνολικά το περιεχόμενο του ιστοτόπου. «Για την έξοδο από την κρίση χρειαζόμαστε ελληνικές επιχειρήσεις που θα παράγουν και προωθήσουν διεθνώς τα προϊόντα τους στο νέο περιβάλλον, χρειαζόμαστε νέους εξωστρεφείς επιχειρηματίες με διεθνή προσανατολισμό», ανέφερε στην παρουσίασή της εκ μέρους και των δύο η κ. Βουδούρη. «Η επιχειρηματικότητα», τόνισε, «προϋποθέτει καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας, ανάληψη κινδύνου και εκπαίδευση σε σωστή οικονομική διαχείριση και σε γνώσεις και δεξιότητες επιχειρηματικότητας».

Eurobank – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: moneypedia.gr

https://www.youtube.com/watch?v=WkRKvPH-54c

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ