Διάκριση της Eurobank από το Euromoney

Καλύτερη Τράπεζα για το 2011 στον τομέα παροχής υπηρεσιών cash management σε εταιρικούς πελάτες στην Ελλάδα (Best Domestic Cash Manager in Greece) αναδείχθηκε, από το διεθνούς φήμης περιοδικό Euromoney, η Eurobank EFG. Είναι η πρώτη φορά που ελληνική τράπεζα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι υπηρεσίες cash management της Eurobank EFG βρέθηκαν στην πρώτη θέση όχι μόνο μεταξύ των  Ελληνικών Τραπεζών αλλά και των διεθνών τραπεζικών Ομίλων, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η μεθοδολογία της κατάταξης, καθώς η επιλογή της τράπεζας γίνεται από τους ίδιους τους εταιρικούς πελάτες. Ειδικότερα, η έρευνα διεξήχθη  το διάστημα από 15 Μαΐου μέχρι 19  Ιουνίου, με την αποστολή ερωτηματολογίου απευθείας από το «Euromoney» σε μεγάλες και μεσαίες ελληνικές και πολυεθνικές  εταιρείες καλύπτοντας την πληρότητα και το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης, του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνολογικής πλατφόρμας.

Το σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον καθιστά πιο επιτακτική από ποτέ την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας, τον εξορθολογισμό των εξόδων και τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής από τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση του συναλλακτικού κυκλώματος της επιχείρησης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης.

Η ανάδειξη της Eurobank στην πρώτη θέση στις υπηρεσίες cash management, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη με την οποία οι πελάτες περιβάλλουν την Τράπεζα και αναδεικνύει την αποτελεσματική προσφορά συνολικών λύσεων για την κάλυψη των αναγκών των εταιρικών πελατών σχετικά με την εκτέλεση των  εισπράξεων και των πληρωμών τους, καθώς και με τη διαχείριση της  καθημερινής ρευστότητάς τους.

Στόχος της Τράπεζας μέσα στο δύσκολο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, είναι να συνεχίσει να παρέχει αξιόπιστες λύσεις στους πελάτες της, στηρίζοντάς τους και καλλιεργώντας μαζί τους στενότερες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ