Η κρίση στην Ελλάδα και η Ανταπόκριση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Η τρέχουσα κρίση στην Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να περιγραφεί απλά ως μια βαθιά και παρατεταμένη χρηματοοικονομική κρίση. Πρόκειται, επιπλέον, για μια βαθύτατη κοινωνική κρίση, η οποία διαποτίζει και αντηχεί σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το 2011 η ελληνική οικονομία θα συσταλεί κατά ένα εκτιμώμενο 5%, μετά από προηγούμενη συστολή της τάξης του 3,5% το 2010. Η πραγματική ανεργία εκτιμάται αυτή τη στιγμή στο 20% (42% των ατόμων είναι κάτω των 24 ετών) και αυξάνεται ραγδαία, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει πέσει σε πρωτοφανή επίπεδα και ανέρχεται στα 14.000 ευρώ (ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 21.400 ευρώ). Από το 2010, πάνω από το 24% των μικρών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας έχουν κλείσει.

Όλα τα παραπάνω έχουν οδηγήσει σε κάθετη αύξηση στον αριθμό των αστέγων σε όλη τη χώρα (17.000, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις), οι περισσότεροι εκ των οποίων (περίπου 11.000) βρίσκονται στην Αθήνα. Πάνω από 25.000 άτομα, Έλληνες στην πλειοψηφία, λαμβάνουν επισιτιστική βοήθεια σε καθημερινή βάση, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί δραματικά στο σύντομο μέλλον, όταν οι Έλληνες αρχίσουν να προσαρμόζονται στη νέα τους, υποβαθμισμένη κοινωνική κατάσταση (νεο-φτωχοί, νέο-άστεγοι) και να ζητούν βοήθεια.  Η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών έχει αυξηθεί κατά 52% και οι περιπτώσεις οροθετικών ανάμεσα στους χρήστες ναρκωτικών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 1.000%. Η κατάσταση επιδεινώνεται μήνα με το μήνα και τα απαισιόδοξα σενάρια μετατρέπονται ταχύτατα στη χειρότερη εκδοχή της πραγματικότητας για τη χώρα.

Η κρίση έχει υποβάλλει τα δίκτυα δημόσιων υποδομών, και ειδικά τα νοσοκομεία, τις μονάδες ψυχικής υγείας, τα δημόσια σχολεία και διάφορες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, σε τεράστια πίεση. Κι όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία το κράτος καλείται να αντιμετωπίσει σφοδρές οικονομικές προκλήσεις και υφίσταται μία σοβαρή συστολή, η οποία εκφράζεται μέσω εκτεταμένων μέτρων λιτότητας.

Με τις συνέπειες της πολύπλευρης αυτής κρίσης να εκδηλώνονται σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας, το Ίδρυμα, μέσω του γραφείου του στην Αθήνα, έχει εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές του να προσφέρει στήριξη σε εκείνους που την έχουν ανάγκη, και να καθιερώσει προγράμματα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση οξέων κοινωνικών αναγκών με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Η δράση μας σήμερα επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στον αυξανόμενο αριθμό ευάλωτων ατόμων και οικογενειών, εστιάζοντας στα παιδιά, σε αυτούς που στερούνται τροφής και στέγης, στους φτωχούς, τους αρρώστους και τους ηλικιωμένους. Μέσα σε αυτό το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης, το Ίδρυμα αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία του, και έχει αναλάβει μία πολύ πιο ενεργό μορφή συμμετοχής, επιδιώκοντας να καθιερώσει προγράμματα στήριξης σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως:

Φτωχοί, Άστεγοι και Επισιτιστική Βοήθεια
Μία άμεση συνέπεια της χρηματοοικονομικής κρίσης και της επακόλουθης αύξησης στα επίπεδα ανεργίας είναι η δημιουργία νέων κοινωνικών ομάδων, και συγκεκριμένα των νέο-αστέγων και των νεο-φτωχών. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται συνήθως από άτομα που ανήκαν προηγουμένως στη μεσαία τάξη, τα οποία έχουν χάσει τις δουλειές τους και δεν είναι πλέον σε θέση να διατηρήσουν το σπίτι τους. Το φαινόμενο της αστεγίας εντοπίζεται κυρίως στην Αθήνα, παρ’ ότι αντίστοιχες τάσεις έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα. Επιπλέον, ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ατόμων ζητά επισιτιστική βοήθεια, είτε μέσω τραπεζών τροφίμων ή της παροχής ζεστών γευμάτων. Εργαζόμαστε για την αντιμετώπιση των παραπάνω κρίσιμων θεμάτων, δίνοντας προσοχή σε πεδία δραστηριότητας που πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε τα περισσότερα, με επίκεντρο την Αθήνα, όπου τα προβλήματα είναι σφοδρότερα, και συνεργαζόμαστε με διάφορες ΜΚΟ, καθώς και το Δήμο Αθηναίων. Η προσέγγισή μας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που έχουμε μπροστά μας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη πολλών διαφορετικών πρωτοβουλιών, όπως η υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος κοινωνικής στέγασης, ως το αποτελεσματικότερο μέτρο για την πρόληψη της αστεγίας. Σχεδιάζουμε, επίσης, πρωτοβουλίες που αφορούν στην ανακούφιση και την αποκατάσταση των άστεγων πληθυσμών, καθώς και στη μείωση της πείνας, μέσω προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τη διανομή μαγειρευμένων γευμάτων, καθώς και την συλλογή πλεοναστικής τροφής και την κατανομή της σε όσους την έχουν ανάγκη.

HIV και AIDS
Οι περιπτώσεις οροθετικών ατόμων έχουν αυξηθεί σημαντικά καθώς η Ελλάδα και ειδικά η Αθήνα πλήττονται από δραματική αύξηση της ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών, καθώς και ανεξέλεγκτη πορνεία και εμπορεία ανθρώπων. Το Ίδρυμα εστιάζει στη στήριξη προγραμμάτων τα οποία περιλαμβάνουν εκτεταμένες επιτόπιες παρεμβάσεις και προσφέρουν εγκαταστάσεις για τέστ HIV και άμεση ιατρική βοήθεια, μέσω κινητών μονάδων, σε ομάδες υψηλού κινδύνου, τα μέλη των οποίων δεν συνηθίζουν να επισκέπτονται το νοσοκομείο (ομοφυλόφιλοι, τοξικομανείς, θύματα εμπορίας ανθρώπων και κρατούμενοι). Επιπλέον, σκοπεύουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε προγράμματα επίγνωσης σχετικά με μεθόδους πρόληψης και προστασίας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ