Διεθνής συνεργασία KPMG – SAM με στόχο τη βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων βιώσιμης ανάπτυξης

H KPMG και η SAM (Sustainable Asset Management) ανακοίνωσαν τη διεθνή συνεργασία τους, στοχεύοντας στην ενίσχυση των προσπαθειών των εταιρειών για μέτρηση και βελτίωση της επίδοσής τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία αποτιμώνται από τους επενδυτές.

Η SAM, ο επίσημος συνεργάτης των Δεικτών Dow Jones για την έκδοση των Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) με εμπειρία σε θέματα ανάλυσης επίδοσης αγορών και εταιρειών (benchmarking analysis), θα προχωρά στην ανεξάρτητη ανάλυση της επίδοσης μιας εταιρείας χρησιμοποιώντας τα συγκριτικά στοιχεία των καλύτερων εταιρειών του κλάδου της. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι παροχής υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της KPMG, με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης, θα προχωρούν στην αξιολόγηση της υφιστάμενης στρατηγικής βιωσιμότητας της εταιρείας, για να παραδώσουν στη Διοίκησή της ένα συγκεκριμένο, προσανατολισμένο σε αποτελέσματα, (roadmap) για την ενίσχυση της στρατηγικής της.

Η κ. Τίνα Πασσαλάρη, Διευθύντρια Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της KPMG εξηγεί: «Οι εταιρείες συχνά προχωρούν στην υλοποίηση μιας σειράς πρωτοβουλιών εταιρικής υπευθυνότητας, όμως οι Οικονομικοί Διευθυντές και οι επενδυτές αναζητούν δράσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία της.  Πρόκληση για κάθε εταιρεία αποτελεί η κατανόηση των χαρακτηριστικών του ανταγωνιστικού της περιβάλλοντος, καθώς και των στοιχείων που αναζητούν οι επενδυτές, ώστε να καταστρώσει και να υλοποιήσει τη στρατηγική της με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.  Η συνεργασία KPMG – SAM δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες να επωφεληθούν των διεθνών στοιχείων ανάλυσης των DJSI και να προχωρήσουν στο σχεδιασμό μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που θα προσελκύσει τους επενδυτές».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την KPMG.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ