Η Eurobank βραβεύεται ως η πιο πράσινη μεγάλη εταιρεία στην Ευρώπη!

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης «EMAS Αward 2011» κατέκτησε η Eurobank EFG στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS Awards, στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 36 εταιρείες και οργανισμοί που εκπροσώπησαν 15 Ευρωπαϊκές χώρες, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται μόνο από την Eurobank. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που κατακτά τη διάκριση αυτή από το 2002 που άρχισε να λειτουργεί ο θεσμός αυτός. 

Στο διαγωνισμό  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS Awards, η Eurobank συμμετέχει για τρία συνεχόμενα χρόνια (2009 – 2011), έχοντας επιτύχει να είναι η μόνη επιχείρηση που εκπροσωπεί την Ελλάδα. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν εταιρίες και δημόσιοι οργανισμοί των χωρών της Ευρώπης που διαγωνίζονται σε ειδικές θεματικές ενότητες οι οποίες αφορούν τον τρόπο ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών θεμάτων στη λειτουργία τους.

Ο φετινός διαγωνισμός, με θεματική ενότητα την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (περιλαμβανόμενων και των εργαζομένων) στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, ολοκληρώθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας (τη χώρα που ασκεί αυτή την περίοδο την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011. 

Από την διεθνούς επιστημονικού κύρους Επιτροπή καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιολογήθηκαν τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας, τα καινοτόμα και συμμετοχικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανακύκλωσης, η εφαρμογή «πράσινων» κριτηρίων στις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, η ενημέρωση των πελατών και του ευρύτερου κοινού για τα «πράσινα προϊόντα», η υποστήριξη περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων και η εκπροσώπηση σε ανώτατα όργανα σημαντικών Διεθνών Δικτύων, για την προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπως ο ΟΗΕ και αναδείχθηκε η σημασία που αποδίδει η Eurobank, στη διαφάνεια, την αξιοπιστία, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή, ως αναπόσπαστα συστατικά της διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ