Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI για την Έκδοση Κοινωνικών Απολογισμών (2005)

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ