Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» ανακοινώνει την πρόθεσή του να διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ, ως συμβολή στην αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της τρέχουσας κρίσης στην Ελλάδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», ανταποκρινόμενο στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα, συμβάλλει με τη διάθεση ποσού έως και 100 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, με στόχο τη βελτίωση των δυσμενέστατων συνεπειών της επιδεινούμενης κρίσης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης δωρεάς, ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη μιας σειράς πιλοτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων κοινωνικών αναγκών στη χώρα.

Σκοπός και φιλοσοφία του Ιδρύματος, το οποίο επικεντρώνει την προσοχή του σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, παραμένει η συμπλήρωση και όχι η αντικατάσταση του έργου του κράτους και των θεσμικών φορέων. Οικονομική στήριξη θα παρασχεθεί μόνο σε δωρεοδόχους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά.  

«Η κρίση ανατρέπει ταχύτατα ολόκληρες δεκαετίες οικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε ο Ανδρέας Κ. Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». «Η δέσμευσή μας είναι απέναντι σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη, αλλά αποτελεί συγχρόνως και μία υπόσχεση στις μελλοντικές γενιές. Όχι μόνο επιδιώκουμε να προσφέρουμε άμεση ανακούφιση μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής φροντίδας, αλλά παράλληλα, θα επενδύσουμε και σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία θα συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί ότι η τρέχουσα κρίση δεν θα καταδικάσει τις επόμενες γενιές. Ελπίζουμε ότι η σημερινή ανακοίνωση θα αποτελέσει κίνητρο και για πολλούς άλλους οργανισμούς και ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν και πρέπει να βοηθήσουν».

Το Ίδρυμα έχει ήδη δεχθεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από ιδιώτες, οι οποίοι, παρακινούμενοι από  τις πρωτοβουλίες του, έχουν εκφράσει την επιθυμία να «συν-επενδύσουν» μαζί με το Ίδρυμα σε αυτή την προσπάθεια και το μέλλον της Ελλάδας.     

Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται σε μία χρονική συγκυρία, κατά την οποία αναμένεται και η έναρξη της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος (€566/$790 εκατ.), ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές εργασίες εκσκαφών. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πιστεύει ακράδαντα ότι το ΚΠΙΣΝ είναι ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, ειδικά υπό τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Λειτουργεί ως έμπρακτη δέσμευση στο μέλλον της χώρας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης καιμεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, γεγονός ιδιαιτέρως  σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ