O κ. Στέφανος Γεωργακόπουλος, Sales Manager της DigiMagix, δίνει συνέντευξη στη EuroCharity

Τι σημαίνει για την Eταιρεία σας η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και σε ποιους τομείς έχει έντονη δραστηριότητα;
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της DigiMagix. Είναι ουσιαστικά η φιλοσοφία των ανθρώπων της εταιρίας μας πάνω σε κάποια βασικά ερωτήματα.
  • Τι μπορώ να κάνω για τους γύρω μου;
  • Τι μπορώ να κάνω για το περιβάλλον;
Η απάντηση και στα δύο είναι μία. «Να τους συμπεριφερόμαστε, όπως θα θέλαμε να μας  φέρονται».

Στη DigiMagix, όλοι μαζί και καθένας από μας, επιδιώκουμε καθημερινά να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε, ώστε να είμαστε χρήσιμοι και ανταποδοτικοί προς την κοινωνία. Κάποιες δράσεις μας αποτελούν αποτέλεσμα λεπτομερούς σχεδιασμού και εντάσσονται στο ίδιο το επιχειρηματικό μας σχέδιο. Άλλες είναι αυθόρμητες και προκύπτουν από τις καθημερινές μας πράξεις και συνήθειες.

Μέσα στις απλές καθημερινές συνήθειες μας είναι η ανακύκλωση, η χρησιμοποίηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, η στήριξη των εργαζομένων της εταιρείας και  η συμμετοχή σε δράσεις ΜΚΟ.

Ταυτόχρονα, η DigiMagix, με γνώμονα την ΕΚΕ σχεδίασε και στη συνέχεια υλοποίησε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη, τη «Διαχείριση Κρίσιμων Καταστάσεων» με εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας που καλύπτει τα ακόλουθα θεματικά πεδία:
  • Εισαγωγή στις Πρώτες Βοήθειες
  • Βασικές αρχές Πυρασφάλειας
  • Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών
Πώς κρίνετε τη διείσδυση της ΕΚΕ στις Ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες;
Η ελληνική οικονομική πραγματικότητα δεν ενθαρρύνει την ενσωμάτωση της ΕKΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  παρόλα αυτά είναι  ένα σημαντικό βήμα που πρέπει να κάνουν. Πρέπει να είναι ένα συνειδητό και ειλικρινές βήμα, χωρίς να κατατάσσουν αυτή τους τη δράση στο πλαίσιο μιας στρατηγικής αύξησης των πωλήσεων ή μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Η ενσωμάτωση της ΕΚΕ σε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στο μέλλον σίγουρα είναι ένας παράγοντας που θα βοηθήσει στην απομάκρυνσή μας από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες.  

Ποια είναι η άποψή σας για την ανάπτυξη της ΕΚΕ στη Ελλάδα;
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της ΕΚΕ. Μεγάλες εταιρείες έχουν ενσωματώσει στη κουλτούρα τους την ΕΚΕ αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι να την ενσωματώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και το μεγαλύτερο κομμάτι του «επιχειρείν» στην Ελλάδα. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι η άγνοια ή μη κατανόηση της ΕΚΕ αποθαρρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  να αναλάβουν πρωτοβουλίες στα πλαίσια της ΕΚΕ.

Πιστεύετε ότι η ΕΚΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα μέσα από ένα ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο;
Ένα ρυθμιστικό – κανονιστικό πλαίσιο θα ωφελούσε την ανάπτυξη της ΕΚΕ. Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να δοθούν μέσα από ένα διεθνές ή ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο.

Ποια είναι η γνώμη σας για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών portal που διαθέτει η EuroCharity (www.eurocharity.gr & www.eurocharity.eu);
Τα ηλεκτρονικά portal της EuroCharity είναι λειτουργικά, με άψογη οργάνωση, και δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη να ενημερώνουν και να ενημερώνονται για τις δράσεις τους, να γνωρίζουν τις ανάγκες που προκύπτουν και με αυτό τον τρόπο να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια και στήριξη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός να γνωρίζεις ότι μπορείς να λάβεις όλη αυτή την πληροφορία μέσα από ένα portal, καθώς εύκολα μπορεί να «χαθεί» μέσα στο δαιδαλώδη ιστό του Internet .

Για ποιους λόγους η Εταιρεία σας αποφάσισε να συμμετάσχει στo δίκτυο μελών της EuroCharity;
Η ιδέα το να είμαστε μέλη μίας οικογένειας  που στηρίζει και προωθεί την ΕΚΕ και ταυτόχρονα η ευκαιρία να πάρουμε γνώση μέσα από τη δράση τους ώστε να την αξιοποιήσουμε και εμείς είναι ένας από τους λόγους που μας ώθησε να συμμετέχουμε στο δίκτυο μελών της EuroCharity.

Ποια πιστεύετε ότι είναι η πλέον χαρακτηριστική δράση σας στο χώρο της ΕΚΕ;
Η Δημιουργία της ψηφιακής βιβλιοθήκης με τίτλο «Διαχείριση Κρίσιμων Καταστάσεων»  και η έναρξη της υλοποίησης του Recycle Academy – Δράσεις Δημιουργικής Ανακύκλωσης (www.recycleacademy.gr) είναι οι πιο χαρακτηριστικές μας δράσεις.

Στα μελλοντικά μας σχέδια είναι να συντονίσουμε τη δράση μας με άλλα μέλη της οικογένειας της EuroCharity, καθώς και με την τοπική κοινωνία και να στηρίξουμε ΜΚΟ στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ