Νέα εποχή για την ΕΚΕ από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική

H EuroCharity έχει συνδέσει το όνομά της με το CSR στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αφού η λειτουργία αυτή αποτελεί το hard core των υπηρεσιών της. Η Ηλέκτρα Λυμπεροπούλου, Marketing  & Communications Manager της εταιρείας, σχολιάζει τη νέα εποχή που ξεκινάει για την ΕΚΕ με αφορμή τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Σήμερα, ενώπιον συνεχόμενων προκλήσεων, η ανάγκη του πράσσειν έλλογα και υπεύθυνα έρχεται όλο και πιο δυναμικά στο προσκήνιο, ενώ οι εταιρείες περισσότερο από ποτέ οφείλουν να διεκδικήσουν το ρόλο τους ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες. Καθώς πιεστικά προβλήματα όπως η καταστροφή του περιβάλλοντος, η φτώχεια, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναζητούν επιτακτικά λύσεις, οι εταιρείες αλλά και οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Μέχρι πρότινος, η ασάφεια που χαρακτήριζε μια ουσιαστικά πολιτική δέσμευση των εταιρειών έδινε λευκές επιταγές, με αποτέλεσμα η ΕΚΕ να μην χαίρει ενός κοινά αποδεκτού ορισμού και ανάλογων πράξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχει θεσπιστεί εθνικό πλαίσιο δράσης, στην Ελλάδα ακόμα πρωτοστατεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, με τις εταιρείες να θέτουν σε εφαρμογή προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας, στη βάση των δικών τους αντιλήψεων. Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ΕΚΕ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην υπόθεση της Αειφορίας, σκιαγραφώντας ένα εναργές και αρμονικό πλαίσιο δράσης των επιχειρήσεων, των κυβερνήσεων και άλλων συμμετόχων (stakeholders). Πρόκειται για ένα θετικό και ελπιδοφόρο βήμα για την προώθηση και υιοθέτηση της ΕΚΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Αξίζει να σημειωθεί η υιοθέτηση ενός νέου και απλούστερου ορισμού της ΕΚΕ ως “η ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία”, βάσει του οποίου οι εταιρείες καλούνται να καθιερώσουν μια μακροχρόνια στρατηγική ΕΚΕ και να μετριάσουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, διενεργώντας μεταξύ άλλων μετρήσεις κινδύνων, ειδικά στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Η νέα στρατηγική της ΕΕ περιλαμβάνει τόσο ενέργειες που θα αναλάβει η ίδια, όσο και προτροπές προς τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τις εθνικές κυβερνήσεις, τους επενδυτές αλλά και άλλους συμμετόχους (stakeholders). Αυτές είναι: η διάδοση των πρακτικών ΕΚΕ, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις εταιρείες, η βελτίωση των αυτοελεγκτικών μηχανισμών, η ενίσχυση των επιβραβεύσεων για δράσεις ΕΚΕ, η κοινή μεθοδολογία περιβαλλοντικών και κοινωνικών απολογισμών, η περαιτέρω προώθηση της ΕΚΕ στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην επιμόρφωση, η έμφαση στη σημασία των εθνικών στρατηγικών ΕΚΕ και ο συντονισμός των ευρωπαϊκών και διεθνών προσεγγίσεων σε θέματα ΕΚΕ. Η νέα στρατηγική, θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου προώθησης και υιοθέτησης της ΕΚΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα. Από όλα τα παραπάνω εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η χώρα έχει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το νέο στρατηγικό πλαίσιο, ανακτώντας τη χαμένη αξιοπιστία αλλά και το πολιτικό και επιχειρηματικό της κύρος. Αρκεί βέβαια η πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία να συνειδητοποιήσει το μέγεθος των ευθυνών της, αλλά και τις εκ των ων ου άνευ προτεραιότητες που επιτάσσει η νέα εποχή».

To παρόν δημοσιεύτηκε στο «Marketing Week», στο πλαίσιο του αφιερώματος στην ΕΚΕ.
Τεύχος 1371, 23-29 Ιανουαρίου 2012.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ