Στην ΕΛΕΠΑΠ 1 εκ των 5 επιτυχόντων του προγράμματος Vodafone World of Difference

Η ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών και Παραρτημάτων χρειάζεται πάντα ΝΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για τη στελέχωση των ολιστικών προγραμμάτων αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία, ώστε να ενισχύσει τις παρεμβάσεις της και τα παιδιά της να κάνουν ΒΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ.

Η Vodafone ανακοίνωσε τους πέντε (5) φετινούς επιτυχόντες του πρωτοποριακού προγράμματος κοινωνικής συνεισφοράς «Vodafone World of Difference» που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχή χρονιά, μεταξύ των οποίων ο Θανάσης Βανέζης, ο οποίος θα εργαστεί ως Εμβιομηχανικός στο Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης της ΕΛΕΠΑΠ Αθήνας, με σκοπό την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος για τη μελέτη της λειτουργικότητας των άνω άκρων σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.

Συγχαρητήρια στη Vodafone που, στο πλαίσιο της εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δίνει την ευκαιρία σε αυτούς που έχουν επιλεγεί να εργαστούν σε έναν κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το μισθό του.
Συγχαρητήρια και στον Εμβιομηχανικό Θανάση Βανέζη που  κέρδισε μεταξύ 414 υποψηφίων για το πρόγραμμα με θέμα: τη συμμετοχή στην έρευνα, τεκμηρίωση και υλοποίηση όλων των σταδίων ενσωμάτωσης  της ανάλυσης κίνησης των άνω άκρων στο Κέντρο Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης στην ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών.

Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν ξεχωριστά με βασικά κριτήρια τις ικανότητες, τη γνώση και τα τυπικά προσόντα, καθώς επίσης το όραμα και το πάθος των υποψηφίων. Επιπρόσθετα, κάθε αίτηση αξιολογήθηκε σύμφωνα με την ανθρωπιστική και κοινωφελή της αξία, το εφικτό της υλοποίησης, τα μετρήσιμα αποτελέσματα και τη βιωσιμότητά της.

Πενταμελής επιτροπή κριτών ξεχώρισε μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις, τους επιτυχόντες. Μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν οι: Δημήτρης Παπαδόπουλος, Διευθυντής του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηλίας Μοσχονάς, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Vodafone, Αγγελική Παπαντωνίου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone και Έλσα Σταθοπούλου, Υπεύθυνη Κοινωνικής Συνεισφοράς της Vodafone.

Οι αιτήσεις που έλαβε η Vodafone από το ευρύ κοινό κατά το διάστημα των έξι εβδομάδων της περιόδου υποβολής αιτήσεων, έφθασαν τις 414, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 42%  σε σχέση με πέρυσι. Από αυτές, το 54% προήλθε από ενδιαφερομένους στην Αττική, ενώ το 19% προήλθε από άτομα τα οποία είχαν ήδη μόνιμη απασχόληση. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ