Η Eurobank επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της τεχνολογίας

Διπλώματα Πιστοποίησης ITIL Foundation (Information Technology Infrastructure Library) απονεμήθηκαν σε 38 στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιών, Τεχνολογίας και Οργάνωσης της Eurobank EFG, ενώ άλλα 20 στελέχη της τράπεζας πιστοποιήθηκαν πέρυσι. Οι βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες ITIL εφαρμόζονται από πολύ μεγάλους διεθνείς οργανισμούς στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Η πιστοποίηση των στελεχών έρχεται ως επιστέγασμα της επιτυχημένης εφαρμογής, έπειτα από εντατική προσπάθεια περίπου δύο ετών, ενός σύγχρονου μοντέλου παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής στην Τράπεζα (ITSM-Information Systems Service Management).
Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του μοντέλου είναι η τυποποίηση υπηρεσιών και διεργασιών λειτουργίας, ο σαφής προσδιορισμός ρόλων και υπευθυνοτήτων και, κυρίως, ο προσανατολισμός σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις ποιότητας ψηφιακών υπηρεσιών προς τους χρήστες υπαλλήλους και πελάτες της Τράπεζας.
Η πιστοποίηση μεγάλου ποσοστού στελεχών είναι αποτέλεσμα της εκτεταμένης και σε βάθος εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναμικού της Τράπεζας και της αναβάθμισης της τεχνογνωσίας τους με βάση διεθνή πρότυπα. Αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή της Eurobank η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση των στελεχών της σε νέες τεχνολογίες και τα πλέον σύγχρονα συστήματα. Έτσι φροντίζει να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές προκλήσεις προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ