Απάντηση σε ανακοίνωση της Alpha Bank σχετικά με τη συγχώνευση

Σε συνέχεια των εταιρικών ανακοινώσεων της Alpha Bank, η Eurobank EFG επισημαίνει τα εξής:

Οι ισχυρισμοί με  τους οποίους η Αlpha Bank επιχειρεί να δικαιολογήσει την αθέτηση των συμβατικών της υποχρεώσεων είναι αβάσιμοι. Η απόφασή της να αναστρέψει μονομερώς τη διαδικασία συγχώνευσης των δύο Τραπεζών, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και τις αρμόδιες αρχές, αποτελεί τη μόνη παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων που υφίσταται.

Οι σημαντικές ωφέλειες από τη συγχώνευση, που και η ίδια η Alpha Bank αναγνωρίζει, δεν επηρεάζονται σε καμία περίπτωση από το ύψος των ζημιών συνεπεία του PSI+.  Αντίθετα οι ωφέλειες αυτές αμβλύνουν την όποια επιβάρυνση από το PSI+, η οποία θα γνωστοποιηθεί σύντομα.

Η ματαίωση μιας συγχώνευσης αυτής της εμβέλειας, πέραν της σημαντικής απώλειας που συνεπάγεται για τους Μετόχους των τραπεζών, είναι επίσης ασύμβατη με την επιδιωκόμενη ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη διατήρηση του ιδιωτικού του χαρακτήρα. Ευρύτερα δε, αντιστρατεύεται τη μεγάλη προσπάθεια για την έξοδο της Χώρας από την κρίση και την επιστροφή της σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ