Διάκριση του Συστήματος της Coca-Cola από τα Ηνωμένα Έθνη

Μια ακόμα διάκριση έλαβε το Σύστημα της Coca-Cola , για την πολιτική και τις αρχές που έχει υιοθετήσει σε θέματα Εταιρικής Ευθύνης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνάντησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Παγκόσμιο Σύμφωνο, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον κ. Δώρος Κωνσταντίνου και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της The Coca-Cola Company, κ. Ε. Neville Isdell, δέχθηκαν τα συγχαρητήρια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Ban Ki-moon, εκ μέρους του συνόλου του Οργανισμού, για τη δέσμευση του Συστήματος της Coca-Cola στις αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και για την ηγετική στάση που επιδεικνύει στη διάδοση του Συμφώνου και την ενθάρρυνση άλλων επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε αυτό.

H Coca-Cola Τρία Έψιλον ήταν η πρώτη επιχείρηση του Συστήματος της Coca-Cola που υπέγραψε το 2005 το Παγκόσμιο Σύμφωνο, ακολουθούμενη ένα χρόνο αργότερα από την The Coca-Cola Company, την Coca-Cola Enterprises και άλλους εμφιαλωτές.

H Coca-Cola Τρία Έψιλον προωθεί τις δέκα αρχές του Συμφώνου, που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα στην εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια και λειτουργία σύμφωνα με τους ύψιστους κανόνες δεοντολογίας. Παράλληλα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον ήταν η πρώτη επιχείρηση μη αλκοολούχων ποτών, που έλαβε διάκριση από το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών ως “Notable Reporter” για την ποιότητα των εκθέσεών της.

Στόχος και επιδίωξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι η συνεχής βελτίωση των αρχών και πολιτικών Εταιρικής Ευθύνης που εφαρμόζει. Βάσει αυτών, προχώρησε στο πλαίσιο της συνάντησης του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη σε περαιτέρω περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αποτελώντας μια από τις πρώτες εταιρείες που υπέγραψαν το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών που εστιάζει στην προστασία του Νερού και σε κλιματολογικές δεσμεύσεις.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι εκτός από το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, έχει δεσμευθεί και υιοθετήσει τις αρχές που περιλαμβάνονται στη Γενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Από το 2000, η Coca Cola Τρία Έψιλον έχει περιληφθεί στο κατάλογο FTSE4Good των περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων εταιρειών.

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ