Νέο μάθημα για την Alpha Bank

Η DigiMagix ολοκλήρωσε το νέο ψηφιακό μάθημα με τίτλο: «Το σύστημα Τειρεσίας» για την Alpha Bank, το οποίο προστέθηκε στη σειρά των e-learning μαθημάτων της Τραπέζης. Το μάθημα αυτό λειτουργεί ως εισαγωγικό αναφορικά με το σκοπό, τα χαρακτηριστικά, το ρόλο και τη χρήση του συστήματος Τειρεσίας, ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση που ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η εταιρεία μας ξεκίνησε τη δημιουργική συνεργασία με την Alpha Bank το 2006 και έκτοτε αναπτύσσει κάθε έτος τίτλους μαθημάτων, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της Τραπέζης. Μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει 15 μαθήματα σε σύνολο.

Ένα μικρό απόσπασμα του μαθήματος μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο.Demo του νέου ψηφιακού μαθήματος με τίτλο: «Το σύστημα Τειρεσίας» για την Alpha Bank

https://www.youtube.com/watch?v=1fgwYsG–qg

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ