Νέα έκδοση από την Τράπεζα Πειραιώς για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz, που υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το WWF Ελλάς και την εταιρεία συμβούλων Facets, ολοκληρώθηκε η έκθεση με τίτλο: «Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες». Η έκθεση εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς για την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, ως της μόνης βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής για την Ελλάδα.

Η έκθεση έχει στόχο τη γενική ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις από την κλιματική αλλαγή. Αναλύει τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν επενδυτικές ευκαιρίες, δηλαδή Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, τομέας κατασκευών για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτήρια, χρηματοπιστωτικός τομέας και αγορές άνθρακα, ασφαλιστικός τομέας, βιολογική γεωργία, βιοκαύσιμα, τρόφιμα και ποτά, τηλεπικοινωνίες, και τουρισμός.

Επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω:
  • των νέων κλιματικών συνθηκών που θα επικρατήσουν σε μια περιοχή και οι οποίες μπορεί να είναι ευνοϊκές για την άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων,
  • του κανονιστικού πλαισίου που υιοθετείται και εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ευνοώντας τη διείσδυση αποδοτικών και καθαρών τεχνολογιών, δημιουργώντας έτσι νέες αγορές, όπως οι αγορές άνθρακα κ.λπ.,
  • της αλλαγής της συμπεριφοράς των καταναλωτών, που αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και ειδικότερα της κλιματικής αλλαγής μεταβάλλουν τις συνήθειές τους και υιοθετούν νέα καταναλωτικά πρότυπα, αυξάνοντας τη ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
Το climabiz είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που προετοιμάζει την αγορά να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, δίνοντας έτσι στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να αναπτύξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερης σημασίας για αυτήν τη δύσκολη περίοδο που διανύει η Ελληνική οικονομία.

Εκτεταμένη περίληψη της έκθεσης βρίσκεται στην Ιστοσελίδα του προγράμματος www.climabiz.gr.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ