Κοινωνικό Φροντιστήριο

Σε μια περίοδο που οι συνθήκες κρίσης έχουν μετατρέψει  τις δαπάνες για μόρφωση σε πολυτέλεια, που πολλές οικογένειες αδυνατούν να τα φέρουν σε πέρας, ο Όμιλος για την UNESCO Νομού Πειραιά και Νήσων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και στα πλαίσια των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα θέτουν σε λειτουργία το Κοινωνικό Φροντιστήριο και τα Μαθήματα Εκμάθησης Ελληνικών σε αναλφάβητους, αλλοδαπούς (κατόχους των απαραίτητων εγγράφων) και Ρομά. 

Τα μαθήματα  είναι δωρεάν και απευθύνονται κατά προτεραιότητα σε οικονομικά ασθενέστερους, απόρους, ανέργους , πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.
 
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι μια δομή που στόχο έχει τη μαθησιακή υποστήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικο – οικονομικά προβλήματα δίνοντάς τους την ευκαιρία για περεταίρω γνώση και προετοιμασία για τις εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε ενήλικες που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Τα μαθήματα που θα παραδίδονται είναι:

Α’ Ενότητα:  Αρχαία και Νέα Ελληνικά, Ιστορία κατεύθυνσης και Λατινικά.
Β’ Ενότητα:  Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία.

Τα Μαθήματα Εκμάθησης Ελληνικών περιλαμβάνουν τη διδασκαλία της Ελληνική Γλώσσας, Ιστορίας και του Ελληνικού Πολιτισμού. Στόχος των μαθημάτων είναι η απόκτηση εκ μέρους των ενδιαφερομένων ενός βασικού επιπέδου επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η εκμάθηση στους μαθητευομένους χρηστικού, καθημερινού λεξιλογίου (γλώσσα και καθημερινή πρακτική), καθώς επίσης, και η εξοικείωσή τους με τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας. Απώτερος σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να γίνουν ακόμα πιο λειτουργικοί πολίτες, να έρθουν σε επαφή με την ελληνική κουλτούρα και να ενταχθούν ομαλότερα στην ελληνική κοινωνία. Στο τέλος των μαθημάτων χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας επιπέδου Α2 της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Ανάλογα με το ενδιαφέρον, θα σχηματιστούν τμήματα κατά το δυνατόν ομοιογενή ως προς το επίπεδο κατανόησης και χρήσης της γλώσσας. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και από κοινωνική λειτουργό. 

Τα μαθήματα διδάσκονται από έμπειρους και κατηρτισμένους επιστήμονες με όρεξη και μεράκι για αυτό που κάνουν.

Για περισσότερες πληροφορίες (χώροι και ωράρια μαθημάτων) μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του Ομίλου για την Unesco Νομού Πειραιώς και Νήσων.

Τηλ.: 210 413 2273, 210 496 7757
Φαξ: 210 494 4564
Email: unescop@otenet.gr
URL: www.unescopireas.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ