Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού 2013

Μετά από έντεκα χρόνια επιτυχημένης διοργάνωσης η KPMG συνεχίζει και φέτος με τα Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού, το θεσμό που επιβραβεύει τις καλύτερες πρωτοβουλίες στο χώρο και αναδεικνύει τις βέλτιστες πρακτικές.  

Η θέσπιση των βραβείων αυτών από την KPMG πηγάζει από την ανάγκη αναγνώρισης των εταιρειών που υιοθετούν και υλοποιούν καινοτόμες ιδέες σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και στόχο έχει να επιβραβεύσει και να αναδείξει τις καλύτερες πρωτοβουλίες στο χώρο αυτό.

Κατά τη διάρκεια του 16ου Συμποσίου Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο θα διεξαχθεί το Φεβρουάριο του 2013, θα παρουσιαστούν και θα επιβραβευθούν οι τρεις νικήτριες εταιρείες που θα επιλεγούν για το ξεχωριστό έργο τους στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού.

Οφέλη

Τα Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG στην Ελλάδα επιβραβεύουν τις εταιρείες που επιδεικνύουν σημαντικές πρωτοβουλίες στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να:

  •     προβάλουν τις δραστηριότητές τους στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού
  •     και να επιδείξουν το ανθρώπινο πρόσωπό τους,

διαγωνιζόμενες στη βάση μίας απλής, αξιοκρατικής και αυστηρά εμπιστευτικής διαδικασίας. Κοινό στόχο όλων αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού στο ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο.

Η βράβευση στο διαγωνισμό αυτό αποφέρει στις νικήτριες εταιρείες μεγάλη αναγνώριση, τόσο μέσα στον ίδιο τον οργανισμό τους όσο και στον ευρύτερο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού. Η δημοσιότητα που δίνεται στα Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού και η προβολή που αυτή συνεπάγεται για τους βραβευθέντες οργανισμούς, ενισχύει το σεβασμό και την αναγνώριση εκ μέρους των πελατών, των προμηθευτών και των εργαζομένων τους.

Από την άλλη μεριά, η επιβράβευση των προσπαθειών των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού στις νικήτριες εταιρείες αποτελεί για τα στελέχη αυτά ένα επιπλέον κίνητρο για διαρκή βελτίωση της απόδοσής τους.

Τέλος, η κατάκτηση ενός Βραβείου Ανθρώπινου Δυναμικού δρα ως ενισχυτικός παράγοντας στην προσέλκυση των καλύτερων στελεχών, αφού οι νικήτριες εταιρείες αναγνωρίζονται από την αγορά ως πρότυπα στο χώρο του ανθρώπινου δυναμικού.

Όροι Συμμετοχής

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.
  • Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού, εφόσον υπάρχει η έγκριση της γενικής διεύθυνσης ή του διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού ή άλλου αρμόδιου διευθυντή της εταιρείας.
  • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις εταιρείες χορηγούς ή στις εταιρείες στις οποίες εργάζονται οι κριτές.
  • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνεργαστούν με την KPMG και τους κριτές και να παράσχουν οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία κριθεί απαραίτητη για τη συμμετοχή τους.
  • Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και αμετάκλητη.
  • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές και θα ανακοινωθεί μόνο ο αριθμός των εταιρειών που συμμετείχαν και τα ονόματα των τριών νικητών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ