Πιστοποίηση ποιότητας Eurobank Asset Management

Η εταιρεία Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει, κατόπιν επιθεώρησης από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS, που ανήκει κατά 100% στον διεθνή Οίκο Πιστοποίησης TÜV NORD Group. 

Στο πλαίσιο της επιθεώρησης-πιστοποίησης επιβεβαιώθηκε ότι η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το παραπάνω Πρότυπο στα εξής πεδία εφαρμογής:

•    Διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων
•    Διαχείριση Θεσμικών και Ιδιωτικών Χαρτοφυλακίων
•    Παροχή Επενδυτικών Λύσεων μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τρίτων Παρόχων
•    Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Μοριανός, «η συγκεκριμένη πιστοποίηση επιβραβεύει τη συνεχή προσπάθειά μας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας σε ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες. Μία προσπάθεια που πραγματώνεται με την κατάκτηση και διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην Ελλάδα επί πέντε συνεχή χρόνια και τις διακρίσεις που έχουν λάβει οι διαχειριστές μας σε διεθνές επίπεδο».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ