«Έρευνα της KPMG: Οι δύο στις τρεις ιδιωτικές επιχειρήσεις επιλέγουν την πολιτική των μηδενικών αυξήσεων στους μισθούς για το 2013»

Ολοκληρώθηκε η πρώτη περιοδική έρευνα της KPMG για την εξέλιξη του μισθολογικού κόστους στην ελληνική οικονομία το 2013. Στην έρευνα παρουσιάζονται αναλυτικά δεδομένα και  προβλέψεις αυξήσεων μισθών το τρέχον έτος,  συνολικά και ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, αποτυπώνονται οι τάσεις της ελληνικής αγοράς σχετικά με τις μειώσεις των βασικών αποδοχών των εργαζομένων.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν το Μάρτιο του 2013, από  αντιπροσωπευτικό  δείγμα 114 εταιρειών  διαφόρων  κλάδων.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται στα εξής:

  • To 55% των εταιρειών του δείγματος δε δίνει αυξήσεις σε καμία κατηγορία εργαζομένων για το 2013. Το αντίστοιχο ποσοστό του 2012 ήταν 66%.
  • Οι κλάδοι στους οποίους παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά μηδενικών αυξήσεων είναι του Λιανεμπορίου (92%) και της Yψηλής Τεχνολογίας (61%).
  • Η μέση αύξηση το 2013 για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων), διαμορφώνεται στο 0,7%.
  • Το 10% του δείγματος δήλωσε ότι θα προχωρήσει το 2013 σε μειώσεις βασικών αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας η κ. Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια της KPMG επεσήμανε: «Το 2013, και συγκριτικά με τη διετία 2011 και 2012, σημειώνεται σχετικά μικρή  πτωτική τάση τόσο του ποσοστού των εταιρειών με μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους όσο και αυτών που προχωρούν σε μειώσεις αποδοχών. Ομοίως, παρατηρείται μείωση του  ποσοστού των εταιρειών που επιλέγουν μόνιμες μειώσεις μισθών. Τέλος, το ποσοστό των εταιρειών που επιλέγουν τις  αυξήσεις των μισθών αλλά  και το μέσο  ποσοστό της αύξησης δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης. Η παρατηρούμενη τάση βελτίωσης αποδίδεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αντέξουν άλλες μειώσεις εξαιτίας αφενός της μείωσης των καθαρών τους αποδοχών από τη φορολογία εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης και αφετέρου της αύξησης των ευθυνών και των καθηκόντων που προκύπτουν από τις μειώσεις ή/και τη μη αντικατάσταση του αριθμού του προσωπικού που αποχωρεί, πολιτική που επιλέγουν οι περισσότερες των επιχειρήσεων σήμερα».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ