Οι Μεγαλύτεροι Διεθνείς Επενδυτές Παρακολουθούν τις Αναλύσεις της VRS

Η VRS (Valuation & Research Specialists) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ορισμένα από τα σημαντικότερα διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια παρακολουθούν συστηματικά τις εταιρικές της αναλύσεις και αποτιμήσεις. Οι αναλύσεις της VRS αναφέρονται τόσο σε εισηγμένες όσο και σε μη εισηγμένες εταιρίες όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Ειδικότερα, οι θεσμικοί επενδυτές που παρακολουθούν τις αναλύσεις για ελληνικές εταιρίες της VRS είναι γνώστες της Ελλάδας, καθώς έχουν λάβει άμεσα ή έμμεσα αξιόλογες θέσεις στην εγχώρια αγορά εταιρικών κεφαλαίων κατά τα τελευταία 15 έτη.

Οι ελληνικές εισηγμένες εταιρίες εξακολουθούν να παραμένουν στο ευρύτερο φάσμα ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών, ενώ χαρτοφυλάκια όπως private equity funds, hedge funds και venture capital funds από αγορές όπως οι Η.Π.Α. και η Ευρώπη, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μη εισηγμένες εταιρίες όπως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και startups.

H VRS είναι η μοναδική εταιρία ανεξάρτητης ανάλυσης με έδρα την Ελλάδα, η οποία με εμπεριστατωμένη μεθοδολογία αναλύει και αποτιμά εταιρίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για διεθνείς επενδυτές. Σημειώνεται ότι οι αναλύσεις της VRS απευθύνονται αποκλειστικά σε διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ