Η Τράπεζα Πειραιώς επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στη Συμβολαιακή Κτηνοτροφία με τις εταιρείες ΚΡΙ ΚΡΙ και ΕUROFOOD

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζοντας δυναμικά την προσπάθεια ενίσχυσης της αγροτικής οικονομίας και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, επεκτείνει την υλοποίηση του Προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας και στον κλάδο της κτηνοτροφίας.

Επεκτείνοντας τα Προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας, η Τράπεζα υπέγραψε δύο νέες συμφωνίες στον τομέα της κτηνοτροφίας, με τις εταιρείες EUROFOOD AE και ΚΡΙ ΚΡΙ ΑBEΕ.

Οι δύο νέες αυτές συμφωνίες της Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας αφορούν σε  χρηματοδοτικές προτάσεις που καλύπτουν το συνολικό παραγωγικό κύκλωμα.

Εξασφαλίζουν στους γεωργοκτηνοτρόφους την αναγκαία ρευστότητα για την απόκτηση των απαραίτητων ζωοτροφών, κατά την περίοδο της συγκομιδής τους και γεωργικών εφοδίων για την παραγωγή τους, και  παράλληλα διασφαλίζουν τη διάθεση του παραγόμενου προϊόντος τους. Επιπρόσθετα η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τον κτηνοτρόφο με πρόσθετη (πέραν του ΕΛΓΑ) ασφάλιση για την πιθανή απώλεια παραγωγής, λόγω ασθενειών και φυσικών καταστροφών.

Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας ξεκίνησε ήδη με την παροχή ρευστότητας για αγορά ζωοτροφών από συνεργαζόμενα καταστήματα, μέσω της κάρτας παραγωγού. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί  με την αγορά του προϊόντος των κτηνοτρόφων από τις δύο εταιρείες και την έγκαιρη εξόφληση των παραγωγών, η οποία διασφαλίζει το εισόδημα του κτηνοτρόφου.

Με την υλοποίηση του Προγράμματος Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας, η Τράπεζα Πειραιώς εκφράζει τη σταθερή βούληση της για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ