Συμφωνία της VRS με την INQUIRY FINANCIAL

Η VRS (Valuation & Research Specialists) ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας της με την Inquiry Financial, η οποία μέσω της διεθνούς πλατφόρμας της θα διανέμει αναλύσεις της VRS (αναλύσεις μετοχών και εισηγμένων εταιριών, αποτιμήσεις εισηγμένων και μη επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικές έρευνες και ακαδημαϊκές έρευνες), καθώς και εκτιμήσεις κερδών εισηγμένων εταιριών που εκπονούνται από την ομάδα ανάλυσης της VRS. Η Inquiry Financial αποτελεί τον τέταρτο διανομέα αναλύσεων της VRS σε διεθνές επίπεδο, μετά από τις συμφωνίες της VRS με τις Factset το έτος 2011, Capital IQ (μέλος του Ομίλου Standard & Poor’s) το έτος 2010 και Thomson Reuters το έτος 2006.

Με έδρα τη Σουηδία, η Inquiry Financial αποτελεί έναν ανεξάρτητο οργανισμό που δραστηριοποιείται στο χώρο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της επεξεργασίας χρηματιστηριακών δεδομένων από το έτος 2004. Η Inquiry Financial έχει ως κύριο στόχο την παροχή συγκριτικών και ενημερωμένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και πληροφοριών προς αποδέκτες όπως επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους χώρους της αγοράς / πώλησης περιουσιακών στοιχείων και των επενδυτικών σχέσεων. Η Inquiry Financial ανήκει κατά 34% στη Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), που αποτελεί ανεξάρτητο πάροχο αναλύσεων για επενδύσεις

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ