Ηγέτιδα στην κατηγορία Data Center Infrastructure Management η APC by Schneider Electric

Η APC by Schneider Electric αναγνωρίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως ηγέτιδα εταιρεία παγκοσμίως στο χώρο του λογισμικού Διαχείρισης Υποδομής Κέντρων Δεδομένων (DCIM) για το 2013.

Σύμφωνα με το εργαλείο εκτίμησης MarketScape της IDC, το οποίο μετράει και συγκρίνει την παρούσα ικανότητα και στρατηγική των προμηθευτών στην αγορά του DCIM, καθώς και την αναμενόμενη συμβολή τους βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, η APC by Schneider Electric κατατάχτηκε στους δέκα καλύτερους παρόχους.

Όπως αναφέρει “η IDC, η  APC by Schneider Electric θα είναι ένας βασικός πάροχος, ο οποίος θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την αγορά DCIM μέσα στα επόμενα χρόνια”. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία δήλωσε ότι “ένας πάροχος DCIM με παγκόσμια και πολυετή παρουσία, όπως η APC by Schneider Electric, προτιμάται περισσότερο από τους πελάτες χάρη στην δυνατότητά της για παροχή ενός μεγάλου εύρους προϊόντων και υπηρεσιών για τον τομέα της ενέργειας”.

Η APC by Schneider Electric δραστηριοποιείται έντονα στην παροχή προηγμένων λύσεων για τη σωστή διαχείριση και λειτουργία των κέντρων δεδομένων με σκοπό την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η λύση StruxureWare της εταιρείας έχει αποτελέσει μία σημαντική αναβάθμιση στην αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών πολλών επιχειρήσεων, καθώς βελτιστοποιεί τη χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού και χώρου με σκοπό τη διάθεση πληροφοριών πραγματικού χρόνου για τις διαθέσιμες υποδομές. Παράλληλα, οι πληροφορίες διανέμονται και εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθούν τους διαχειριστές των Data Centers στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και στην εξοικονόμηση ενέργεια. Με τη λύση StruxureWare, τα Data Centers γίνονται πιο αξιόπιστα, αποτελεσματικά, παραγωγικά, ασφαλή αλλά και πιο “πράσινα”.

Πηγή: inews.gr.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ