Έρευνα της ΕΥ για τον εσωτερικό έλεγχο στις επιχειρήσεις

Διενεργήθηκε από τη Forbes Insights

Επέκταση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις με ταυτόχρονη ενδυνάμωση του συμβουλευτικού του χαρακτήρα είναι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την παγκόσμια έρευνα εσωτερικού ελέγχου για το 2013 με τίτλο «Matching Internal Audit talent to organizational needs», που διενεργήθηκε από τη Forbes Insights για λογαριασμό της ΕΥ.

Πιο συγκεκριμένα, αλλάζει το εύρος του εσωτερικού ελέγχου, η ύπαρξη ενός εύρωστου μοντέλου ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού είναι ύψιστης σημασίας, η πλειονότητα των οργανισμών αναθέτουν μέρος ή όλες τις εργασίες σε τρίτους. Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν από τον Μιχάλη Πετροδασκαλάκη, Executive Director, επικεφαλής τμήματος παροχής υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου της ΕΥ Ελλάδος, στο ετήσιο συνέδριο Εσωτερικού Ελέγχου που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών στις 10 Οκτωβρίου.

Πηγή: Daily Fax.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ