Πιστοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς κατά το πρότυπο PCI DSS

Η Τράπεζα ανακοινώνει ότι πιστοποιήθηκε και πάλι κατά το διεθνές πρότυπο PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards), που αφορά στην διασφάλιση δεδομένων ηλεκτρονικών συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω καρτών (πιστωτικών και χρεωστικών).

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί αναγνωρισμένο πρότυπο και υποχρέωση συμμόρφωσης από όλους τους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση δεδομένων καρτών όπως εμπόρους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς, εταιρείες κ.λπ.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση, προσδίδει επιπλέον επίπεδα διασφάλισης και εμπιστοσύνης προς τους πελάτες, τους μετόχους και τους συνεργάτες της Τράπεζας. Η επαναξιολόγηση κατά PCI DSS διενεργήθηκε από την εταιρεία Trustwave Ltd, έναν από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων ασφάλειας και πιστοποιήσεων.

Σημειώνεται πως η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη Τράπεζα στην Ελλάδα και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο PCI DSS, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την αφοσίωσή της στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τομέα στον οποίο η Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση.

Το πρότυπο PCI DSS επιτρέπει στην Τράπεζα να εξασφαλίσει την άμεση πιστοποίηση της πλειοψηφίας των εμπόρων, επιχειρήσεων και οργανισμών που συνεργάζονται μαζί της στον τομέα της εκκαθάρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών χωρίς κάποια περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους τους.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ