Αναβάθμιση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και των δομών του Εσωτερικού Ελέγχου

Σωστή εφαρμογή του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, κρίνονται απαραίτητες για την ενίσχυση αλλά και τη συνέχιση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε στο συνέδριο που οργάνωσε η ΕΥ Ελλάδας σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα». «Οι βασικότεροι πυλώνες για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποδοτικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης» επεσήμανε χαρακτηριστικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδας κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, «είναι αφενός η ύπαρξη ενός σωστά σχεδιασμένου και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου και αφετέρου η εγκαθίδρυση μιας ανεξάρτητης λειτουργικής μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην αποτροπή όσο και στην αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και κακοδιαχείρισης. Προκειμένου, τα προαναφερθέντα δυνητικά οφέλη να γίνουν πράξη, είναι απαραίτητη η κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των εσωτερικών ελεγκτών» καταλήγει ο κ. Παπάζογλου.

Επισυνάπτεται το πλήρες Δ.Τ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ