Δύο θέσεις εργασίας στην εταιρεία Greenmind

1. Art Director

Aν είσαι άνθρωπος δυναμικός, αισιόδοξος και με «πράσινη» κουλτούρα.
Αν η γραφιστική και το concept είναι κομμάτι της ειδίκευσής σου.
Αν βρίσκεις ενδιαφέρον τον χώρο των «πράσινων» προϊόντων, υπηρεσιών και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τότε μπορείς να γίνεις το νέο δυναμικό μέλος της ομάδας μας.
Η Greenmind, η πρώτη πράσινη διαφημιστική εταιρεία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μια Art Director.

Ειδικότερα ο/η ενδιαφερόμενος θα αναλάβει:
  • Nα αναπτύξει ιδέες για πράσινα προϊόντα, υπηρεσίες και δράσεις ΕΚΕ, και να υλοποιήσει αυτές με τον ποιο δημιουργικό τρόπο.
  • Να σχεδιάσει επικοινωνιακό υλικό όπως κχ, logos, μπάνερ, έντυπα, web site.
  • Να έχει την επίβλεψη ενός project σε όλα τα επιμέρους στάδια της υλοποίησής του, π.χ. από το στάδιο του προσχεδίου έως την τελική μακέτα.
  • Να ακολουθεί περιβαλλοντικές προδιαγραφές στην υλοποίηση κάθε δημιουργικής ιδέας, όπως οικολογικά χαρτιά, μελάνια εκτυπώσεων και άλλα υλικά κατασκευής.
Απαιτούμενα προσόντα του ενδιαφερομένου:

–  Πτυχίο ιδιωτικής ή Δημόσιας Γραφιστικής σχολής.
–  Προϋπηρεσία 3 χρόνων τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση,
   στον χώρο της διαφήμισης.
–  Δημιουργικότητα στις ιδέες και στον τρόπο απόδοσής τους.
–  Οργανωτικότητα και μεθοδικότητα.
–  Θετική σκέψη, αγάπη για το αντικείμενο και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
–  Γνώση προγραμμάτων Photoshop , Illustrator , In design, Flash & Dreamweaver.  
–  Γνώση στην διαδικασία ελέγχου τελικής μακέτας
–  Καλή γνώση Αγγλικών.
–  Απαραίτητη επίδειξη διαφημιστικών εργασιών
   ( επιθυμητή η αποστολή τους μαζί με το CV σας )

Επιθυμητά προσόντα:

–  Εμπειρία σε «πράσινα» προϊόντα, υπηρεσίες.
   ή Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
–  Γνώσεις web developing, ή illustration.
–  Συνεργασίες με οργανώσεις που προσφέρουν περιβαλλοντικό
   ή κοινωνικό έργο.
–  Παρακολούθησης σεμιναρίων εκθέσεων ή ομιλιών με περιβαλλοντικό
   ή ενεργειακό αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο: info@greenmind.com.gr, αναγράφοντας στο e-mail τους τον κωδικό της θέσης AD-0314

* Oι άντρες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.2. Client Service Manager

Aν οι λέξεις βιωσιμότητα, αειφορία, Εταιρική Κοινωνική ευθύνη είναι μέσα στο λεξιλόγιό και την κουλτούρα σου.
Αν το green marketing και η διαφήμιση πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών είναι ένας τομέας που μπορείς να διαχειριστείς και να καινοτομήσεις, τότε μπορείς να γίνεις το νέο δυναμικό μέλος της ομάδας μας.
Η Greenmind, η πρώτη πράσινη διαφημιστική εταιρεία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δυναμικής της ανάπτυξης, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν/μια Client Service Μanager.

Ειδικότερα ο/η ενδιαφερόμενος θα αναλάβει:
  • Την ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρείας μέσα από νέες επαφές με δυνητικού πελάτες.
  • Στρατηγική ανάπτυξης των υπηρεσιών της εταιρείας, (π.χ. στρατηγικές επικοινωνίας πράσινων προϊόντων και δράσεων ΕΚΕ), με ιδέες που θα βασίζονται στην καινοτομία και στην «πράσινη» κουλτούρα της.
  • Tην διαχείριση κάθε επικοινωνιακής ανάγκης των πελατών της εταιρίας.
  • Οργάνωση και καταγραφή παρουσιάσεων.
  • Παρακολούθηση και υλοποίηση των project σε κάθε επιμέρους στάδιο.
  • Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στον χώρο της ΕΚΕ και της επικοινωνίας στα «πράσινα προϊόντα».
Απαιτούμενα προσόντα:

–  Πτυχίο Ανώτερου ή Ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
–  Γνώσεις πάνω στην ανάπτυξη new business.
–  Γνώσεις στο τομέα των πράσινων προϊόντων, υπηρεσιών ή την ΕΚΕ.
–  Εμπειρία 2 χρόνων τουλάχιστον στον χώρο της διαφήμισης
   ή των δημοσίων σχέσεων.
–  Άνεση στην επικοινωνία με νέους πελάτες
–  Οργανωτικότητα, θετική σκέψη  και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
–  Καλή χρήση γραπτού και προφορικού λόγου στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
–  Καλή γνώση προγραμματισμού HTML & MS Office

Επιθυμητά προσόντα:

–   Συνεργασίες με οργανώσεις που προσφέρουν περιβαλλοντικό
    ή κοινωνικό έργο.
–   Παρακολούθησης σεμιναρίων εκθέσεων ή ομιλιών με περιβαλλοντικό
    ή ενεργειακό αντικείμενο.
–   Γνώσεις πάνω στα βιολογικά προϊόντα, waste management ή προϊόντα ενέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο: info@greenmind.com.gr, αναγράφοντας στο e-mail τους τον κωδικό της θέσης CS-0314

* Oι άντρες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ