Κλαδική ανάλυση για την αγορά του τυποποιημένου ελαιολάδου

Η VRS (Valuation & Research Specialists) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου – ΣΕΒΙΤΕΛ ολοκλήρωσε την πρώτη κλαδική ανάλυση για την αγορά του τυποποιημένου ελαιολάδου στην Ελλάδα. Μέσω της συστηματικής επικοινωνίας με στελέχη εταιριών αλλά και με παράγοντες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς ελαιολάδου καθώς και με την καθοριστική συνεισφορά του ΣΕΒΙΤΕΛ σε επίπεδο συλλογής στοιχείων, η κλαδική αυτή ανάλυση διατυπώνει συμπεράσματα σχετικά με την παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές της Ελληνικής αγοράς τυποποιημένου ελαιολάδου.

Η κλαδική ανάλυση εντάσσεται σε σειρά ανάλογων κλαδικών ερευνών της VRS και διανεμήθηκε αποκλειστικά σε διεθνείς επενδυτές που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας σημαντικών κλάδων της Ελληνικής οικονομίας.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ