Με μειωμένες θέσεις εργασίας και με μηδενικές αυξήσεις οι επιχειρήσεις το 2013

Για 20η συνεχόμενη χρονιά η KPMG ολοκλήρωσε τη Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών, η οποία καταγράφει τις μισθολογικές τάσεις για 138 διαφορετικές θέσεις εργασίας σε 178 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Όπως προκύπτει από την έρευνα:  

  • 47% των εταιρειών που συμμετείχαν στις έρευνες μείωσαν τον αριθμό θέσεων εργασίας το 2012 ή/και το 2013.
  • 37% των εταιρειών του δείγματος παρέχουν Υπηρεσίες Επαγγελματικής Αποκατάστασης (Outplacement Services) στους εργαζομένους που αποχωρούν με απόφαση της εταιρείας, σημειώνοντας μικρή αύξηση έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των εταιρειών για το 2012 (32%).
  • 21% των εταιρειών του δείγματος στράφηκε στη μερική ή πλήρη ανάθεση μίας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων σε τρίτους (outsourcing) το διάστημα 2012-2013.

Α. ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

  • 58% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις για το 2013 σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (για το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 67%).
  • 11% των εταιρειών του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων (για το 2012 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 30%).
  • 75% των εταιρειών που έχουν πολιτική χορήγησης πριμ απόδοσης, προχώρησαν στην καταβολή του το 2013 για τα αποτελέσματα του 2012. Το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι ήταν 69%.

Μισθολογικές Αυξήσεις
Σε κάθε έρευνα της KPMG γίνεται αναφορά στα επίπεδα αυξήσεων που προτίθεται να δώσουν οι επιχειρήσεις την επόμενη χρονιά. Για τις εταιρείες που έδωσαν αυξήσεις, οι συνολικές αυξήσεις που δόθηκαν το έτος 2013 κινήθηκαν στο 1.5% (διάμεσος), ενώ για το 2014 οι συνολικές αυξήσεις προβλέπεται να κινηθούν στο 2,0% (διάμεσος). Στο διάγραμμα που ακολουθεί, γίνεται σύγκριση μεταξύ των προβλέψεων για το 2014 και των πραγματικών αυξήσεων για το 2013 ανά κλάδο και για το σύνολο της αγοράς (τιμές Διαμέσου).

Μειώσεις Αποδοχών
Το 11% του δείγματος προχώρησε σε μειώσεις αποδοχών τουλάχιστον σε μία κατηγορία εργαζομένων μέσα στο 2013 και η μέση μείωση ανήλθε στο 9.6%.

Β. ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οικειοθελείς Αποχωρήσεις
Στο διάγραμμα που ακολουθεί γίνεται μία διαχρονική παρουσίαση του ρυθμού οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζομένων (employee turnover rate). Όλοι οι κλάδοι κινήθηκαν αυξητικά το 2012, δίνοντας μία ένδειξη για τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά.

Μειώσεις Θέσεων Εργασίας
Στο παρακάτω διάγραμμα γίνεται μία διαχρονική παρουσίαση του ποσοστού των εταιρειών που μείωσαν θέσεις εργασίας από το 2008 έως και το 2013, δίνοντας μία ένδειξη για την αυξητική τάση της κατάργησης θέσεων στην ελληνική αγορά εργασίας τα προηγούμενα 5 χρόνια.  

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ