Στην Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. το βραβείο της «Pressious Εργασίας της Χρονιάς» για το 2013

Την Πέμπτη, 3 Απριλίου και μέσα σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα, απένειμαν εκπρόσωποι της εκτυπωτικής εταιρείας PressiousArvanitidis το βραβείο της «Εργασίας της Χρονιάς» για το 2013 σε ανθρώπους της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. 

Το «Folder Εξαγωγών» της Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε, ήταν εκείνη η εκτυπωτική εργασία που αρχικά ψηφίστηκε ως η «Εργασία του μήνα» τον Ιούνιο του 2013 και στη συνέχεια έχοντας συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις «Εργασίες του μήνα», διακρίθηκε ως η «Εργασία της Χρονιάς»

Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μέσα από μία εσωτερική διαδικασία που έχει υιοθετηθεί από την PressiousArvanitidis, βάσει της οποίας κάθε μήνα επιλέγεται και βραβεύεται από όλους τους ανθρώπους της εταιρείας η «Εργασία του μήνα». Εκείνη δηλαδή η εκτυπωτική εργασία που ξεχώρισε από το σύνολο των παραγωγών της συγκεκριμένης περιόδου. 

Μεγάλης βαρύτητας κριτήριο αξιολόγησης για την ανάδειξη της «Εργασίας της Χρονιάς» είναι η πολυπλοκότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος και ο βαθμός δυσκολίας της παραγωγής του, ενώ αξιολογούνται επίσης κριτήρια που αναφέρονται στην ελκυστικότητα και στην πρωτοτυπία του εκτυπωτικού έργου. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ